BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 23

 Pirmoji Kronikų knyga
  
 Levitų grupės
  
1 Kr 23

1 [i1]Dovydas, pasenęs ir sulaukęs žilos senatvės, paskyrė savo sūnų Saliamoną Izraelio karaliumi. 2 Tada jis sušaukė visus Izraelio vadus, kunigus ir levitus.

3 Levitai, turintys trisdešimt metų ir vyresni, buvo suskaičiuoti. Iš viso jų buvo trisdešimt aštuoni tūkstančiai. 4 „Iš šių, – tarė Dovydas, – dvidešimt keturi tūkstančiai vadovaus VIEŠPATIES Namų tarnybai, šeši tūkstančiai bus pareigūnai ir teisėjai, 5 keturi tūkstančiai bus vartų sargai ir keturi tūkstančiai šlovins VIEŠPATĮ instrumentais, kuriuos aš sumaniau šlovės giesmėms“. 6 Dovydas suskirstė juos į būrius pagal Levio sūnus – Geršoną, Kohatą ir Merarį.

7 Geršono žmonės buvo Ladanas ir Šimejis. 8 Ladano sūnūs: Jehielis – galva, Zetamas ir Joelis – trys iš viso. 9 Šimejo sūnūs: Šelomotas, Hazielis ir Haranas – trys iš viso. Šie buvo Ladano klanų galvos. 10 Ir Šimejo sūnūs: Jahatas, Ziza, Jeušas ir Berija. Šie keturi buvo Šimejo sūnūs. 11 Jahatas buvo galva, o Ziza pavaduotojas; Jeušas ir Berija neturėjo daug vaikų, todėl jie buvo paskaičiuoti vienu klanu.

12 Kohato sūnūs: Amramas, Izharas, Hebronas ir Uzielis – keturi iš viso. 13 Amramo sūnūs: Aaronas ir Mozė. Aaronas buvo atskirtas pašventinti švenčiausiems dalykams, kad jis ir jo sūnūs amžinai degintų atnašas VIEŠPATIES akivaizdoje, jam tarnautų ir laimintų amžinai jo vardu. 14 Mozė, Dievo žmogus, ir jo sūnūs buvo įskaičiuoti į Levio giminę. 15 Mozės sūnūs: Geršomas ir Eliezeris. 16 Geršomo sūnus Šebuelis – galva. 17 Eliezerio sūnus Rehabijas – galva; Eliezeris kitų sūnų neturėjo, bet Rehabijas turėjo labai daug sūnų. 18 Izharo sūnus Šelomitas – galva. 19 Hebrono sūnūs: Jerijas – galva, antras Amarijas, trečias Jahazielis ir ketvirtas Jekameamas. 20 Uzielio sūnūs: Mika – galva ir antras Išijas.

21 Merario sūnūs: Mahlis ir Mušis. Mahlio sūnūs: Eleazaras ir Kišas. 22 Eleazaras mirė neturėdamas sūnų, vien tik dukteris; jų giminaičiai, Kišo sūnūs, jas vedė. 23 Mušio sūnūs: Mahlis, Ederis ir Jerimotas – trys iš viso.

24 Šie buvo Levio sūnūs pagal jų klanus, su klanų vadais, kai jie buvo suskaičiuoti pavieniui vardais nuo dvidešimties metų ir vyresni, kurie turėjo atlikti VIEŠPATIES Namų tarnybos darbus. 25 Mat Dovydas sakė: „VIEŠPATS, Izraelio Dievas, suteikė savo tautai ramybę ir padarė Jeruzalę savo amžina buveine. 26 Todėl levitams nebereikia daugiau nešti Padangtės ir kitų daiktų, reikalingų jos tarnybai“, – 27 pagal paskutinius Dovydo įsakymus, levitai buvo suskaičiuoti nuo dvidešimties metų ir vyresni, – 28 „bet nuo šiol jų pareiga bus padėti Aarono palikuonims VIEŠPATIES Namų tarnyboje, prižiūrėti kiemus ir kambarius, valyti viską, kas šventa, ir atlikti darbus VIEŠPATIES Namams. 29 Jie rūpinsis taip pat Artumo duonos eilėmis, geriausiais miltais grūdų atnašoms, neraugintos duonos papločiais, keptąja atnaša, su aliejumi maišyta atnaša ir visais kiekio bei dydžio matais. 30 Be to, jie turės dalyvauti kas rytą dėkojant ir šlovinant VIEŠPATĮ, panašiai ir kas vakarą; 31 ir kada tik bus atnašaujamos deginamosios aukos šabais, jaunatimis ir šventėmis, jų turės visuomet būti VIEŠPATIES akivaizdoje toks skaičius, koks yra jiems nustatytas. 32 Taip pat jie prižiūrės Susitikimo palapinę bei šventovę ir padės savo giminaičiams Aarono palikuonims VIEŠPATIES Namų tarnyboje“.

  
Išnašos:
11 Kr 23,1-23,32: Dovydo amžiuje nebuvo ypatingų levitų grupių, bet Kronikininko dienomis – daugiau negu po penkių šimtmečių – jos buvo labai svarbios. Todėl įkvėptasis autorius susieja jas su Dovydu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 23