BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 22

 Pirmoji Kronikų knyga
  
1 Kr 22

Pasiruošimas statyti Šventyklą

1 Todėl Dovydas tarė: „Čia bus VIEŠPATIES Dievo Namai, ir čia bus Izraeliui deginamosios atnašos aukuras.

2 [i1]Dovydas įsakė visiems svetimtaučiams, gyvenantiems Izraelyje, susirinkti į Jeruzalę ir paskyrė juos akmenskaldžiais – skaldyti ir tašyti akmenis Dievo Namų statybai. 3 Dovydas atidėjo taip pat daug geležies vartų durų vinims bei sąsagoms ir tiek daug vario, kad nebuvo įmanoma jo pasverti, 4 ir kedro rąstų be skaičiaus. Sidoniečiai ir tyriečiai atgabeno Dovydui daug kedro rąstų.

5 Mat Dovydas sau sakė: „Mano sūnus Saliamonas yra dar jaunas ir be patirties, o Namai, kuriuos reikia pastatyti, turi būti taip didingi, kad garsėtų ir būtų šlovinami visuose kraštuose. Tad aš jam paruošiu“. Taigi Dovydas atidėjo daug medžiagų statybai prieš savo mirtį. 6 Tada jis pasišaukė savo sūnų Saliamoną ir įsakė jam pastatyti Namus VIEŠPAČIUI, Izraelio Dievui. 7 „Mano sūnau, – Dovydas tarė Saliamonui, – aš pats turėjau širdyje pastatyti Namus VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, garbei. 8 Bet atėjo man VIEŠPATIES žodis, tardamas: 'Daug kraujo išliejai ir ilgai kariavai. Mano vardui Namų tu nestatysi, nes esi išliejęs daug kraujo ant žemės mano akivaizdoje. 9 Štai gims tau sūnus. Jis bus taikingas žmogus. Aš duosiu jam ramybę nuo priešų iš visų pusių, nes jo vardas bus Saliamonas,[i2] ir jo dienomis suteiksiu Izraeliui taiką ir ramybę. 10 Jis pastatys Namus mano vardui; jis bus man sūnus, o aš būsiu jam tėvas ir padarysiu amžiną Izraelyje jo karališkąjį sostą'. 11 Nūn, mano sūnau, tebūna VIEŠPATS su tavimi, kad sėkmingai statytum VIEŠPATIES, savo Dievo, Namus, kaip jis apie tave yra kalbėjęs. 12 Tik tesuteikia tau VIEŠPATS, pavesdamas valdyti Izraelį, įžvalgos ir supratimo, kad laikytumeisi VIEŠPATIES, savo Dievo, mokymo. 13 Tik tuomet tave lydės sėkmė, jei rūpestingai vykdysi įstatus ir įsakus, kuriuos VIEŠPATS davė Izraeliui per Mozę. Būk stiprus ir ryžtingas! Nebijok ir nenusimink! 14 Žiūrėk, nesigailėdamas pastangų atidėjau VIEŠPATIES Namams šimtą tūkstančių talentų aukso, vieną milijoną talentų sidabro,[i3] o vario ir geležies tiek daug, kad jų neįmanoma pasverti. Atidėjau taip pat ir rąstų, ir akmens. Tu prie jų dar pridėsi. 15 Be to, tu turi gausybę darbininkų: akmenskaldžių, mūrininkų, dailidžių ir be skaičiaus visokių amatininkų, įgudusių apdirbti 16 auksą, sidabrą, varį ir geležį“.

Dovydo įsakymas didžiūnams

17 Dovydas įsakė taip pat ir Izraelio didžiūnams padėti jo sūnui Saliamonui, tardamas: 18 „Ar VIEŠPATS, jūsų Dievas, nėra su jumis? Ar jis nesuteikė jums iš visų pusių ramybės? Juk jis atidavė man į rankas krašto gyventojus, ir kraštas tapo pavaldus VIEŠPATIES akivaizdoje ir jo tautos akivaizdoje. 19 Nūn tad ryžkitės širdimi ir gyvastimi ieškoti VIEŠPATIES, savo Dievo. Eikite ir statykite VIEŠPATIES Dievo šventovę, kad VIEŠPATIES Sandoros Skrynia ir šventieji Dievo reikmenys būtų įnešti į Namus, pastatytus VIEŠPATIES vardui“.

  
Išnašos:
11 Kr 22,2-22,5: Pasak 1 Kar 5,15-32, Saliamonas sukaupė medžiagas Šventyklos statybai, nors Dovydas ir buvo norėjęs tai padaryti (žr. 1 Kar 5,17-20). Tačiau Kronikininkas nori Dovydą, idealųjį Izraelio karalių, glaudžiau susieti su švenčiausia Izraelio vieta – Jeruzalės Šventykla.
21 Kr 22,9: ... Saliamonas: hebrajiškai šelomo. Hebrajiškasis žodis šalom reiškia taiką, arba ramybę. Čia Saliamonas – taikingas žmogus – priešpriešinamas Dovydui – dideliam karvedžiui. Kronikininko požiūriu, tai padarė Dovydą apeigiškai netinkamą statyti Šventyklą.
31 Kr 22,14: ... šimtą tūkstančių talentų aukso, vieną milijoną talentų sidabro: maždaug 3775 tonos aukso ir 37 750 tonų sidabro. Skaičiais norima pabrėžti auksu ir sidabru neįkainojamą Šventyklos vertę. Kur kas kuklesni skaičiai duodami 1 Kar 9,14.28; 10,10.14.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 22