BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 18

 Pirmoji Kronikų knyga
  
1 Kr 18

Dovydo karai

1 [i1]Po kiek laiko Dovydas nugalėjo filistinus ir juos pavergė. Jis atėmė iš filistinų Gatą ir jam pavaldžias gyvenvietes. 2 Jis užkariavo Moabą. Moabiečiai tapo jam pavaldūs ir davė jam duoklę.

3 Dovydas nugalėjo Zoba-Hamato karalių Hadadezerį, kai jis žygiavo pastatyti savo pergalės paminklo prie Eufrato upės. 4 Dovydas paėmė iš jo tūkstantį kovos vežimų, septynis tūkstančius raitelių ir dvidešimt tūkstančių pėstininkų. Bet Dovydas įsakė visus kovos vežimų arklius suluošinti, išskyrus vieną šimtą, kuriuos jis pasiliko sau. 5 Kai Damasko aramėjai atžygiavo Zobos karaliui Hadadezeriui į pagalbą, Dovydas nukovė dvidešimt du tūkstančius aramėjų. 6 Tada Dovydas įrengė Damasko Arame įgulas, aramėjai tapo pavaldūs Dovydui ir davė jam duoklę. Be to, VIEŠPATS suteikė Dovydui pergalę visur, kur tik jis ėjo.

7 Dovydas paėmė auksinius skydus, kuriuos nešiojo Hadadezerio palyda, ir juos pargabeno į Jeruzalę. 8 Iš Hadadezerio miestų Tibhato ir Kuno Dovydas paėmė labai daug vario. Saliamonas iš jo padirbo varinę jūrą, šulus ir varinius reikmenis.

9 Hamato karalius Tou, išgirdęs, kad Dovydas nugalėjo visą Zobos karaliaus Hadadezerio kariuomenę, 10 nusiuntė savo sūnų Hadoramą pas karalių Dovydą palinkėti jam sveikatos ir pasveikinti, nes Dovydas buvo kariavęs su Hadadezeriu ir jį nugalėjęs. O Hadadezeris buvo dažnai su Tou kariavęs. Jis nusiuntė Dovydui ir įvairių auksinių, sidabrinių ir varinių dalykų. 11 Ir juos karalius Dovydas paskyrė VIEŠPAČIUI kartu su auksu ir sidabru, paimtais iš visų tautų – iš Edomo, Moabo, amoniečių, filistinų ir Amaleko.

12 Ir Zerujos sūnus Abišajis nugalėjo aštuoniolika tūkstančių edomiečių Druskos slėnyje. 13 Edome jis įrengė įgulas, ir visi edomiečiai tapo pavaldūs Dovydui. VIEŠPATS suteikė Dovydui pergalę visur, kur tik jis ėjo.

Dovydo pareigūnai

14 Taigi Dovydas buvo viso Izraelio karalius. Dovydas vykdė tikrą teisingumą visiems savo žmonėms. 15 Zerujos sūnus Joabas buvo kariuomenės vadas; Ahiludo sūnus Jehošafatas buvo kancleris; 16 Ahitubo sūnus Zadokas ir Abjataro sūnus Ahimelechas buvo kunigai; Šavša buvo raštvedys; 17 Jehojados sūnus Benajas vadovavo cheretitams ir peletitams; o Dovydo sūnūs buvo vyriausi pareigūnai[i2] karaliaus tarnyboje.

  
Išnašos:
11 Kr 18,1-18,12: Iš gana išsamios Dovydo dvaro istorijos – 2 Sam 9,1 - Kar 2 – Kronikininkas praleidžia visa, kas galėtų suteršti karaliaus ar jo šeimos gerą vardą – žudynes, intrigas bei maištus – ir pamini tik karaliaus pergales, pabrėždamas, kad Dovydui Dievas neleido statyti Šventyklos (žr. 1 Kr 17,4-13), nes jis buvo daug kariavęs (žr. 1 Kr 22,8; 28,3). Tačiau karo grobis turėjo padengti Šventyklos statybos išlaidas (žr. šio skyriaus 7-8.10-11 eilutes; 1 Kr 29,2-5).
21 Kr 18,17: ... Dovydo sūnūs buvo vyriausi pareigūnai
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 18