BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 15

 Pirmoji Kronikų knyga
  
1 Kr 15

Pasiruošimas pernešti Skrynią

1 Dovydas statėsi rūmus Dovydo mieste ir pastatė palapinę, parengdamas vietą Dievo Skryniai. 2 Tada Dovydas įsakė, kad levitai turi nešti Dievo Skrynią, nes VIEŠPATS buvo išrinkęs juos nešti Skrynią ir jam amžinai tarnauti. 3 Dovydas sušaukė visą Izraelį į Jeruzalę pernešti Dievo Skrynios į jos vietą, kurią jis buvo parengęs. 4 Dovydas surinko visus Aarono palikuonis ir levitus:

5 iš Kohato sūnų: Urielį, jų didžiūną, su šimtu dvidešimčia jo giminaičių;

6 iš Merario sūnų: Asają, jų didžiūną, su šimtu dvidešimčia jo giminaičių;

7 iš Geršomo sūnų: jų didžiūną Joelį su šimtu trisdešimčia jo giminaičių;

8 iš Elizafano sūnų: jų didžiūną Šemają su dviem šimtais jo giminaičių;

9 iš Hebrono sūnų: jų didžiūną Elielį su aštuoniasdešimčia jo giminaičių;

10 iš Uzielio sūnų: jų didžiūną Aminadabą su šimtu dvylika giminaičių.

11 Dovydas pasišaukė kunigus Zadoką bei Abjatarą ir levitus Urielį, Asają, Joelį, Šemają, Elielį ir Aminadabą. 12 Jis jiems tarė: „Jūs esate levitų klanų galvos. Jūs ir jūsų broliai pasišventinkite, kad galėtumėte pernešti VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, Skrynią į vietą, kurią aš esu jai parengęs. 13 Kadangi jūs nenešėte jos pirmą kartą, VIEŠPATS pratrūko pykčiu ant mūsų, nes mes jam deramos pagarbos neparodėme“. 14 Taigi kunigai ir levitai pasišventino, rengdamiesi pernešti VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, Skrynią. 15 Levitai nešė Dievo Skrynią ant pečių su kartimis, kaip Mozė buvo įsakęs pagal VIEŠPATIES žodį.

16 Dovydas įsakė levitų didžiūnams paskirti savo brolius giesmininkais, kad giedotų džiaugsmo giesmes pritariant muzikos instrumentams – arfoms, lyroms ir cimbolams. 17 Todėl levitai paskyrė Hemaną, Joelio sūnų, o iš jo brolių Berechijo sūnų Asafą; iš Merario sūnų, jų brolių, Kušajo sūnų Etaną. 18 Ir drauge su jais jų antrosios klasės brolius: Zechariją, Jaazielį, Šemiramotą, Jehielį, Unį, Eliabą, Benają, Maasėją, Matitiją, Elifelehu'ą, Mikneją, Obed-Edomą ir Jeielį. 19 Giesmininkai Hemanas, Asafas ir Etanas turėjo skambinti bronziniais cimbolais; 20 Zecharijas, Uzielis, Šemiramotas, Jehielis, Unis, Eliabas, Maasėjas ir Benajas turėjo groti arfomis pagal „alamotą“,[i1] 21 bet Matitijas, Elifelehu'as, Miknėjas, Obed-Edomas, Jeielis ir Azazijas turėjo vesti giedojimą lyromis pagal „šeminitą“.[i2] 22 Chenanijas, būdamas levitų giesmės didžiūnas, vadovavo giedojimui, nes buvo išmanus ir įgudęs. 23 Berechjas ir Elkana turėjo būti vartų sargai prie Skrynios. 24 Kunigai – Šebanijas, Jošafatas, Netanelis, Amasajis, Zecharijas, Benajas ir Eliezeris turėjo pūsti trimitus priešais Dievo Skrynią. Ir Obed-Edomas bei Jehijas turėjo būti vartų sargai prie Skrynios.

Skrynia pernešama į Jeruzalę

25 Taigi Dovydas, Izraelio seniūnai ir tūkstantininkai džiūgaudami nuėjo pernešti VIEŠPATIES Sandoros Skrynios iš Obed-Edomo namų. 26 Kadangi Dievas padėjo nešantiems VIEŠPATIES Sandoros Skrynią, buvo atnašauta septyni jaučiai ir septyni avinai. 27 Dovydas bei visi levitai, nešantys Skrynią, ir giesmininkai bei giesmininkų giesmių didžiūnas Chenanijas vilkėjo plonos drobės skraistėmis. Ir Dovydas vilkėjo lininį efodą. 28 Taip visas Izraelis pernešė VIEŠPATIES Sandoros Skrynią, lydėdami šauksmais, rago gaudesiu, trimitais ir cimbolais, grodami arfomis ir lyromis.

29 VIEŠPATIES Sandoros Skryniai pasiekus Dovydo miestą, Sauliaus duktė Michalė, žiūrėdama pro langą, pamatė karalių Dovydą šokinėjantį ir šokantį. Savo širdyje ji pajuto jam panieką.

  
Išnašos:
11 Kr 15,20: ... pagal alamot’ą: muzikinė nuoroda. Pažodžiui šis žodis reiškia jaunas moteris. Žr. Ps 46,1. Čia alamot verčiama Mergelių {melodija}. Turbūt turima galvoje moteriškas soprano balsas.
21 Kr 15,21: ... pagal šeminit’ą: muzikinė nuoroda. Pažodžiui pagal aštuntinę. Turbūt tai reiškia boso balsą. Žr. Ps 6,1; 12,1. Čia hebrajiškasis žodis šeminit{a} verčiamas aštuntinė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 15