BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 25 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 14

 Pirmoji Kronikų knyga
  
1 Kr 14

Dovydas Jeruzalėje

1 Tuo tarpu Tyro karalius Hiramas atsiuntė pasiuntinius pas Dovydą su kedro rąstais, mūrininkais ir dailidėmis pastatyti jam rūmų. 2 Dabar Dovydas suvokė, kad VIEŠPATS buvo padaręs jį Izraelio karaliumi ir kad jo karalystė buvo taip labai išaukštinta dėl jo tautos Izraelio.

3 Dovydas vedė dar kitas žmonas, ir Dovydui gimė daugiau sūnų ir dukterų. 4 Vardai vaikų, gimusių jam Jeruzalėje, yra šie: Šamua, Šobabas ir Natanas; Saliamonas, 5 Ibharas, Elišua ir Elpeletas; 6 Nogahas, Nefegas ir Jafija; 7 Elišama, Beeljada ir Elifeletas.

Karai su filistinais

8 [i1]Kai filistinai išgirdo, kad Dovydas buvo pateptas viso Izraelio karaliumi, visi sutartinai pakilo į žygį jo ieškoti. Bet Dovydas, apie tai išgirdęs, išžygiavo jiems pasipriešinti. 9 Filistinai buvo atžygiavę ir plėšikavo Refajimų slėnyje. 10 Tada Dovydas teiravosi Dievo, klausdamas: „Ar aš turiu priešintis filistinams? Ar atiduosi man juos į rankas?“ VIEŠPATS jam atsakė: „Žygiuok! Aš atiduosiu juos tau į rankas“. 11 Jis tad nužygiavo į Baal-Perazimus. Ten juos Dovydas nugalėjo. „Dievas prasiveržė pro mano priešus mano ranka, kaip vanduo prasiveržia {pro užtvanką}“, – tarė Dovydas. Todėl ta vieta yra vadinama Baal-Perazimais. 12 Filistinai buvo palikę ten savo dievus. Dovydas įsakė juos sudeginti.

13 Dar kartą filistinai įsiveržė į slėnį, 14 ir vėl Dovydas Dievo teiravosi. Dievas jam atsakė: „Nesivyk jų, bet apeik juos ir stok į mūšį su jais priešais balzamo medžius. 15 Kai išgirsi žygio ūžesį balzamo medžių viršūnėse, tada pradėk mūšį, nes Dievas eis pirma tavęs filistinų kariuomenės sunaikinti“. 16 Dovydas darė, kaip Dievas jam buvo įsakęs. Jie sutriuškino filistinus nuo Gibeono iki pat Gezerio.

17 Dovydo garsas pasklido po visus kraštus, ir VIEŠPATS padarė, kad jo bijotų visos tautos.

  
Išnašos:
11 Kr 14,8-14,17: Įkvėptajam autoriui svarbu pabrėžti, jog filistinai pradėjo karą sužinoję, kad Dovydas buvo tapęs viso Izraelio karaliumi. Refajimų slėnis yra į pietvakarius nuo Jeruzalės, ant senosios ribos tarp Judo ir Benjamino giminių. Baal-Perazimai turėjo būti kur nors Refajimų slėnyje netoli Jeruzalės.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 14