BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 11

 Pirmoji Kronikų knyga
  
1 Kr 11

Dovydas patepamas karaliumi

1 [i1]Tada visas Izraelis suėjo pas Dovydą Hebrone ir tarė: „Štai esame tavo kūnas ir kraujas. 2 Net anksčiau, dar Sauliui esant karaliumi, tu išvesdavai ir parvesdavai Izraelį iš visų jo mūšių. VIEŠPATS, tavo Dievas, tau pasakė: 'Tu ganysi mano tautą Izraelį, tu būsi mano tautos Izraelio vadas'“. 3 Taigi visi Izraelio seniūnai suėjo Hebrone pas Dovydą, ir Dovydas sudarė su jais sandorą Hebrone VIEŠPATIES akivaizdoje. Jie patepė Dovydą Izraelio karaliumi pagal VIEŠPATIES žodį, duotą per Samuelį.

Žygis į Jeruzalę

4 Tada Dovydas ir visas Izraelis leidosi į žygį prieš Jeruzalę, tai yra Jebusą, kur gyveno krašto gyventojai jebusitai. 5 Jebuso gyventojai Dovydui sakė: „Čia tu niekad neįeisi!“ Bet Dovydas Ziono tvirtovę paėmė. Nūdien ji yra Dovydo miestas. 6 Dovydas buvo pasakęs: „Kas pirmasis nukaus jebusitą, tas bus vadas ir didžiūnas. Zerujos sūnus Joabas užkopė pirmasis ir tapo vadu.

7 Dovydas įsikūrė gyventi tvirtovėje, todėl ji buvo pavadinta Dovydo miestu. 8 Jis įtvirtino aplinką iš visų pusių, nuo Milo aplinkui, o Joabas atstatė kitas miesto dalis. 9 Dovydas darėsi vis galingesnis ir galingesnis, nes Galybių VIEŠPATS buvo su juo.

Dovydo galiūnai

10 Šie buvo galvos Dovydo galiūnų, davusių jam didelę paramą jo karalystėje drauge su visu Izraeliu ir padėjusių jam tapti karaliumi pagal VIEŠPATIES žodį Izraeliui.

11 Dovydo galiūnų sąrašas yra šis: Hachmonio sūnus Jašobeamas buvo Trejeto[i2] vadas. Pakėlęs savo ietį prieš tris šimtus, juos nukovė vienu metu. 12 Po jo tarp galiūnų Trejeto buvo Dodo Ahohito sūnus Eleazaras. 13 Jis buvo su Dovydu prie Pas-Damimų, kai ten filistinai buvo susitelkę mūšiui. Ten buvo dirvos sklypas, pilnas miežių. Žmonėms traukiantis nuo filistinų, 14 jis ir Dovydas pasipriešino šio sklypo viduryje ir jį apgynę nugalėjo filistinus. Taip VIEŠPATS išgelbėjo juos didele pergale.

15 Trys iš Trisdešimties vadų nuėjo tarp uolų pas Dovydą prie Adulamo olos, kai filistinai buvo pasistatę stovyklą Refajimų slėnyje. 16 Tuo metu Dovydas buvo kalnų tvirtovėje, o filistinų įgula buvo Betliejuje. 17 Dovydas ilgesingai prasitarė: „O, kad turėčiau bent gurkšnį vandens iš Betliejaus talpyklos – iš tos prie vartų!“ 18 Tada Trejetas prasiveržė pro filistinų įgulą ir, pasėmę vandens iš talpyklos prie Betliejaus vartų, parnešė jį Dovydui. Bet Dovydas jo nenorėjo gerti; išliejo jį kaip atnašą VIEŠPAČIUI. 19 „Gink Dieve, – jis tarė, – jei kitaip elgčiausi! Kaip aš galiu gerti šių vyrų kraują? Juk jie parnešė jį, savo gyvybę į pavojų statydami“. Užtat jis nenorėjo vandens gerti. Tokie buvo šių galiūnų žygdarbiai.

20 Joabo brolis Abišajis buvo Trisdešimties[i3] galva. Kartą savo ietimi jis kovojo su trim šimtais ir juos nukovęs laimėjo sau vardą šalia Trejeto. 21 Jis buvo dvigubai garsesnis už bet kurį iš Trisdešimties ir tapo jų vadu, tačiau Trejetui jis neprilygo.

22 Jehojados sūnus Benajas buvo narsus vyras iš Kabzėelio, atlikęs didžius žygdarbius. Jis nukovė du Moabo Arielio sūnus. Kartą snieginą dieną, nusileidęs į duobę, jis užmušė liūtą. 23 Be to, jis nukovė vieną egiptietį, penkių uolekčių ūgio milžiną. Nors egiptietis turėjo rankoje ietį kaip audėjo riestuvą, tačiau Benajas išėjo prieš jį su vėzdu ir, išplėšęs ietį iš egiptiečio rankos, jį nukovė jo paties ietimi. 24 Tokie buvo Jehojados sūnaus Benajo žygdarbiai, ir jis laimėjo vardą šalia Trejeto galiūnų. 25 Jis buvo garsus Trisdešimties būryje, tačiau Trejetui neprilygo. Dovydas paskyrė jį savo asmens sargybos vadu.

26 Kariškiai galiūnai buvo šie:

Asahelis, Joabo brolis;

Elhananas, sūnus Dodo iš Betliejaus;

27 Šamotas iš Harodo;

Helezas Pelonitas;

28 Ira, sūnus Ikešo iš Tekoos;

Abiezeris iš Anatoto;

29 Sibekajis Hušatitas;

Ilajis Ahotitas;

30 Maharajis iš Netofato;

Heledas, sūnus Baanos iš Netofato;

31 Itajis, sūnus Ribajo iš Benjamino Gibeos;

Benajas iš Piratono;

32 Hurajis iš Gaašo slėnių;

Abielis Arbatitas;

33 Azmavetas iš Bahurimų;

Eljahba iš Šaalbono;

34 Hašemas Gizonitas;

Jonatanas, sūnus Šagės Hararito;

35 Ahiamas, sūnus Sacharo Hararito;

Elifalis, sūnus Uro;

36 Heferis Mecheretitas;

Ahijas Pelonitas;

37 Hezrajis iš Karmelio;

Naarajis, sūnus Ezbajo;

38 Joelis, Natano brolis;

Mibharas, Hagrio sūnus;

39 Zelekas Amonietis;

Naharajis iš Beerotų, – Zerujos sūnaus Joabo ginklanešys;

40 Ira Itrietis;

Garebas Itrietis;

41 Urijas Hetitas;

Zabadas, sūnus Ahlajo;

42 Adina, sūnus Šizos Reubenaičio, – Reubeno giminės galva ir

Trisdešimties vadas;

43 Hananas, sūnus Maakos;

Jošafatas Mitnitas;

44 Uzijas Ašteratitas;

Šama ir Jeielis, sūnūs Hotamo Aroerito;

45 Jediaelis, sūnus Šimrio ir

jo brolis Joha Tizitas;

46 Elielis Mahavitas; ir

Jeribajis bei Jošavijas, sūnūs Elnaamo; ir

Itma Moabietis;

47 Elielis, Obedas ir Jaasielis Mezobaitas.

  
Išnašos:
11 Kr 11,1-11,3: Iš tikrųjų šiaurinių giminių susivienijimas su Dovydu įvyko tik praėjus keletui metų po Sauliaus mirties. Įkvėptojo Kronikų autoriaus teologiniu požiūriu, Dovydas buvo karalius, kuris surinko Izraelio gimines apie Jahvę, Sandoros Dievą.
21 Kr 11,11-11,14: Dovydo galiūnų Trejetas. Kronikininkas vardais mini tik du: Jašobeamą ir Eleazarą. Pasak 2 Sam 23,8-12, Dovydo Trejetui priklausė Jošeb{as}-Basšebetas, Eleazaras ir Šama. Pirmojo vardas turbūt buvo perrašinėtojų bandymas taisyti vardą Iš-Baal{as}, t. y. Baalo vyras, į Iš-Bošet, t. y. Gėdos vyrą.
31 Kr 11,20: ... Trisdešimties: Dovydo trisdešimties galiūnų sąrašas yra 26-47 eilutėse. Sąrašas, esantis 2 Sam 23,8-39 skaitinyje, dažnai skiriasi vardais ir vardų rašymu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 11