BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 10

 Pirmoji Kronikų knyga
  
1 Kr 10

Sauliaus mirtis ir laidotuvės

1 Filistinai kariavo su Izraeliu. Mūšyje izraeliečiai bėgo nuo filistinų. Daug jų krito nukauti ant Gilboos kalno. 2 Saulių ir jo sūnus filistinai pasivijo. Filistinams nukovus Sauliaus sūnus Jonataną, Abinadabą ir Malchišuą, 3 mūšis šėlo aplink Saulių. Lankininkai jį aptiko, ir jis buvo lankininkų sužeistas. 4 „Išsitrauk iš makšties kalaviją ir perdurk juo mane, – savo ginklanešiui tarė Saulius, – kad atėję šie neapipjaustytieji iš manęs nesityčiotų“. Bet jo ginklanešys atsisakė tai padaryti, nes buvo klaiko apimtas. Tada Saulius paėmė kalaviją ir pats ant jo pasivėrė. 5 Matydamas Saulių negyvą, ir ginklanešys puolė ant savo kalavijo ir mirė. 6 Taip mirė Saulius ir jo trys sūnūs; taip vienu smūgiu pražuvo visi jo namai. 7 Kai visi Izraelio vyrai, esantys slėnyje, pamatė, kad izraeliečiai buvo pabėgę ir Saulius bei jo sūnūs žuvę, tai ir jie, palikę savo miestus, pabėgo. Tada filistinai atėjo ir juose įsikūrė.

8 Kitą dieną filistinai, atėję apiplėšti nukautųjų, rado Saulių ir jo sūnus, kritusius ant Gilboos kalno. 9 Apiplėšę jį, paėmė jo galvą bei jo ginklus ir nusiuntė juos per pasiuntinius į visą filistinų kraštą paskelbti geros žinios savo stabams ir žmonėms. 10 Jo ginklai buvo padėti jų dievų šventykloje, o jo galva pamauta ant baslio Dagono šventykloje.

11 Kai Jabeš-Gileado gyventojai išgirdo visa, ką filistinai buvo padarę Sauliui, 12 visi jų narsuoliai leidosi į kelionę ir, paėmę Sauliaus kūną bei kūnus jo sūnų, atgabeno juos į Jabešą. Jie palaidojo jų kaulus Jabeše po ąžuolu ir pasninkavo septynias dienas.

13 [i1]Taip Saulius mirė už savo neištikimybę. Jis buvo neištikimas VIEŠPAČIUI, nesilaikydamas VIEŠPATIES įsakymo. Be to, jis ieškojo dvasių šaukėjos patarimo. 14 Kad jis neieškojo VIEŠPATIES patarimo, tai VIEŠPATS jį užmušė ir perdavė karalystę Išajo sūnui Dovydui.

  
Išnašos:
11 Kr 10,13-10,14: Kronikininkas Sauliaus tragišką galą sieja su jo neištikimybe Jahvei, Sandoros Viešpačiui. Saulius buvo nepaklusęs Viešpaties įsakymui, duotam per pranašą Samuelį (žr. 1 Sam 15,3-9), ir buvo ieškojęs dvasių šaukėjos patarimo (žr. 1 Sam 28,6-19). Tai prieštaravo Mozės įstatams prieš nekromantiją (žr. Įst 18,10-11).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmoji Kronikų knygaSkyrius: 10