BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 8

 Pirmasis laiškas korintiečiams
  
 Dėl stabams aukotos mėsos valgymo
  
1 Kor 8

Teorinis požiūris

1 Dėl stabams paaukotų dalykų mums aišku: mes visi turime pažinimą. Deja, pažinimas išpučia, užtat meilė ugdo. 2 Jei kas tariasi ką nors žinąs, tai jis nė nežino, kaip reikia pažinti. 3 Bet kas myli Dievą, tas yra jo pažintas. 4 Taigi dėl stabams paaukotos mėsos valgymo mes žinome, jog iš tikro nėra pasaulyje stabų ir nėra jokių dievų, tik vienas Dievas.[i1] 5 Ir nors yra vadinamųjų dievų danguje ar žemėje, – daug tų dievų ir daug viešpačių, – 6 tai mes turime tik vieną Dievą, Tėvą, iš kurio yra visa ir jam esame mes, ir vieną Viešpatį, Jėzų Kristų, per kurį yra visa ir mes esame per jį.

Meilės požiūris

7 Deja, ne visi turi tokį pažinimą. Kai kurie, iki šiol pripratę prie stabų, valgo mėsą, kaip stabams paaukotą, ir jų silpna sąžinė susitepa. 8 Maistas negali mūsų priartinti prie Dievo. Kai nevalgome, nieko neprarandame, ir kai valgome, nieko nelaimime. 9 Vis dėlto žiūrėkite, kad jūsų laisvė netaptų papiktinimu silpniesiems. 10 Antai jei kas pamatytų tave, turintį pažinimą, stabų šventykloje už stalo, – argi silpno žmogaus sąžinė nebus paskatinta valgyti stabams paaukotos mėsos?! 11 Tokiu būdu silpnasis žus dėl tavo pažinimo. O juk jis – brolis, už kurį numirė Kristus. 12 Šitaip nusikalsdami broliams ir sužeisdami jų silpnas sąžines, jūs nusikalstate Kristui. 13 Jei tad valgis piktina mano brolį, aš nevalgysiu mėsos per amžius, kad tik nepapiktinčiau brolio.

  
Išnašos:
11 Kor 8,4: Anų laikų pagonių visuomenėje nebuvo švenčių nei viešų iškilmių be aukų dievams, o švenčių ir iškilmių būdavo daug. Dievams paaukotą mėsą valgydavo apeiginėse puotose, o dalį netgi pardavinėdavo turguje. Krikščionys klausė Paulių, ar leistina jiems dalyvauti pagonių vaišėse arba valgyti turguje pirktą mėsą, kuri galbūt yra aukota stabams. Paulius atsako: stabai yra niekas, ir aukojimas bereikšmis, taigi galima tokią mėsą valgyti kaip paprastą mėsą. Bet jeigu baimingos sąžinės (silpnieji) žmonės dėl to piktintųsi, meilė reikalauja susilaikyti (žr. 8,10-13).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 8