BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 7

 Pirmasis laiškas korintiečiams
  
 ATSAKYMAI IR PAMOKYMAI

Santuoka ir susilaikymas
  
1 Kor 7

32 Aš norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpesčių. Nesusituokęs rūpinasi Viešpaties reikalais ir trokšta patikti Viešpačiui. 33 O susituokęs rūpinasi šio pasaulio reikalais, stengiasi patikti žmonai 34 ir yra pasidalijęs. Taip pat netekėjusi moteris bei mergina rūpinasi Viešpaties reikalais, trokšdama būti šventa kūnu ir dvasia. O ištekėjusi rūpinasi pasaulio reikalais ir stengiasi patikti vyrui. 35 Aš tai kalbu jūsų pačių labui, ne norėdamas užnerti jums kilpą, bet linkėdamas kilnumo ir neblaškomo atsidavimo Viešpačiui.

  
Išnašos:
11 Kor 7,1: Čia apaštalas pradeda atsakinėti į korintiečių atsiųstus klausimus.
21 Kor 7,7-7,9: Paulius anaiptol nėra linkęs žeminti santuokos reikšmės (plg. Ef 5,32), tačiau Korinto sąlygomis, ypač jaunimui, vedybos dažnai turėjo apsaugoti nuo moralinio sugedimo.
31 Kor 7,14: Tikintis vyras pažodžiui brolis. Pašventinamas – priklauso Dievui.
41 Kor 7,21: Verčiau pasinaudok: arba 1) galimybe gauti laisvę, arba 2) savąja vergyste; šis pastarasis variantas geriau atitinka kontekstą. Atmintina, kad krikščionių namuose vergai tapdavo šeimynos nariais ir nebūdavo skriaudžiami. Bendrijoje vergai buvo lygūs su laisvaisiais.
51 Kor 7,29: Paulius pataria nekaltybės gyvenimą ypač todėl, kad laikas trumpas, kad turime ruoštis susitikti su Kristumi.
61 Kor 7,36-7,38: Greičiausiai čia Paulius atsako krikščionims – vyrui ir merginai, pasiryžusiems gyventi bendrą gyvenimą išsaugant skaistybę (vad. dvasinė santuoka, plačiau žinoma II-III a.). Kai kas mano, jog tai yra atsakymas tėvui, abejojančiam, ar leisti už vyro savo dukterį. Korintiečiams nebuvo abejonių dėl šių eilučių reikšmės, nes jie žinojo, ko buvo Paulių klausę.
71 Kor 7,39: Viešpatyje – už krikščionio.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 7