BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 7

 Pirmasis laiškas korintiečiams
  
 ATSAKYMAI IR PAMOKYMAI

Santuoka ir susilaikymas
  
1 Kor 7

25 Dėl nesituokiančiųjų aš neturiu Dievo įsakymo, bet duodu patarimą kaip žmogus, iš Dievo gailestingumo vertas pasitikėjimo. 26 Taigi aš manau, jog tai yra gera, žiūrint šio meto suspaudimų: gera žmogui būti tokiam. 27 Esi susietas su žmona? Neieškok skyrybų. Likai be žmonos? Neieškok žmonos. 28 Jei vedi, nenusidedi, ir jei mergina išteka, nenusideda. Tačiau šitokie žmonės turės kūno vargų, o aš norėčiau jus apsaugoti nuo jų.

29 Sakau jums, broliai: laikas trumpas! Belieka tiems, kurie turi žmonas, gyventi, tarsi jų neturėtų,[i5] 30 ir kurie verkia, tarsi neverktų, ir kurie džiaugiasi, tarsi nesidžiaugtų, ir kurie perka, tarsi neįsigytų, 31 ir kurie užsiėmę pasaulio reikalais, – kaip neužsiėmę. Nes šio pasaulio pavidalas praeina.

  
Išnašos:
11 Kor 7,1: Čia apaštalas pradeda atsakinėti į korintiečių atsiųstus klausimus.
21 Kor 7,7-7,9: Paulius anaiptol nėra linkęs žeminti santuokos reikšmės (plg. Ef 5,32), tačiau Korinto sąlygomis, ypač jaunimui, vedybos dažnai turėjo apsaugoti nuo moralinio sugedimo.
31 Kor 7,14: Tikintis vyras pažodžiui brolis. Pašventinamas – priklauso Dievui.
41 Kor 7,21: Verčiau pasinaudok: arba 1) galimybe gauti laisvę, arba 2) savąja vergyste; šis pastarasis variantas geriau atitinka kontekstą. Atmintina, kad krikščionių namuose vergai tapdavo šeimynos nariais ir nebūdavo skriaudžiami. Bendrijoje vergai buvo lygūs su laisvaisiais.
51 Kor 7,29: Paulius pataria nekaltybės gyvenimą ypač todėl, kad laikas trumpas, kad turime ruoštis susitikti su Kristumi.
61 Kor 7,36-7,38: Greičiausiai čia Paulius atsako krikščionims – vyrui ir merginai, pasiryžusiems gyventi bendrą gyvenimą išsaugant skaistybę (vad. dvasinė santuoka, plačiau žinoma II-III a.). Kai kas mano, jog tai yra atsakymas tėvui, abejojančiam, ar leisti už vyro savo dukterį. Korintiečiams nebuvo abejonių dėl šių eilučių reikšmės, nes jie žinojo, ko buvo Paulių klausę.
71 Kor 7,39: Viešpatyje – už krikščionio.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 7