BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 7

 Pirmasis laiškas korintiečiams
  
 ATSAKYMAI IR PAMOKYMAI

Santuoka ir susilaikymas
  
1 Kor 7

1 Atsakau į jūsų laišką. Gerai daro vyras, neliesdamas moters.[i1] 2 Tačiau ištvirkavimui išvengti kiekvienas tegul turi sau žmoną ir kiekviena tegul turi sau vyrą. 3 Tegul vyras atlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui. 4 Žmona neturi valios savo kūnui, bet vyras. Panašiai ir vyras neturi valios savo kūnui, bet žmona. 5 Nesitraukite vienas nuo kito, nebent kuriam laikui sutarę, kad atsidėtumėte maldai, paskui vėl sueikite draugėn, kad šėtonas negundytų jūsų nesusilaikymu. 6 Žinoma, aš tai sakau leisdamas, o ne įsakydamas. 7 [i2]Aš norėčiau, kad visi žmonės būtų tokie kaip aš. Bet kiekvienas turi iš Dievo savo dovaną, vienas šiokią, kitas anokią.

8 Nesusituokusiems ir našlėms aš sakau: jie gerai padarys, pasilikdami tokie kaip aš. 9 Bet jei negali susilaikyti, tegul tuokiasi. Verčiau tuoktis negu degti.

10 Susituokusiems įsakau ne aš, bet Viešpats, kad žmona nesiskirtų nuo vyro, 11 o jei atsiskirtų, kad liktų netekėjusi arba susitaikintų su vyru; taip pat ir vyras tegul nepalieka žmonos.

12 Kitiems sakau aš, ne Viešpats: jei kuris brolis turi netikinčią žmoną ir ji sutinka gyventi su juo, tegul jos nepalieka. 13 Taip pat ir moteris, turinti netikintį vyrą, kuris sutinka su ja gyventi, tegul jo nepalieka. 14 Mat netikintis vyras pašventinamas žmona, o netikinti žmona pašventinama tikinčiu vyru.[i3] Antraip jūsų vaikai būtų netyri, o dabar jie šventi. 15 Bet jei netikintis nori skirtis, tegul atsiskiria. Tokiais atvejais brolis ar sesuo nėra surišti, nes Dievas yra mus pašaukęs santaikai. 16 Iš kur žinai, žmona, galėsianti išgelbėti vyrą? Arba iš kur tau žinoma, vyre, jog išgelbėsi žmoną? 17 Todėl kaip Viešpats kuriam paskyrė, kokį Dievas kurį pašaukė, to jis ir toliau tesilaiko. Taip aš mokau visose bendrijose. 18 Jei buvo pašauktas tikėti apipjaustytas žmogus, tegu nesistengia nuslėpti apipjaustymo. Jei buvo pašauktas neapipjaustytas, tegu nedaro apipjaustymo. 19 Juk apipjaustymas yra niekas ir neapipjaustymas niekas, tiktai Dievo įsakymų vykdymas – viskas. 20 Tegul kiekvienas pasilieka toksai, koks buvo pašauktas. 21 Jei buvai pašauktas, būdamas vergas, nesisielok, bet jei ir gali tapti laisvas, verčiau pasinaudok.[i4] 22 Viešpatyje pašauktas tikėti vergas yra Viešpaties išlaisvintasis. Panašiai ir pašauktas tikėti laisvasis yra Kristaus vergas. 23 Jūs, brangiai nupirkti, nepasidarykite žmonių vergais. 24 Kiekvienas iš jūsų, broliai, koksai buvo pašauktas, toks ir tepasilieka prieš Dievą.

25 Dėl nesituokiančiųjų aš neturiu Dievo įsakymo, bet duodu patarimą kaip žmogus, iš Dievo gailestingumo vertas pasitikėjimo. 26 Taigi aš manau, jog tai yra gera, žiūrint šio meto suspaudimų: gera žmogui būti tokiam. 27 Esi susietas su žmona? Neieškok skyrybų. Likai be žmonos? Neieškok žmonos. 28 Jei vedi, nenusidedi, ir jei mergina išteka, nenusideda. Tačiau šitokie žmonės turės kūno vargų, o aš norėčiau jus apsaugoti nuo jų.

29 Sakau jums, broliai: laikas trumpas! Belieka tiems, kurie turi žmonas, gyventi, tarsi jų neturėtų,[i5] 30 ir kurie verkia, tarsi neverktų, ir kurie džiaugiasi, tarsi nesidžiaugtų, ir kurie perka, tarsi neįsigytų, 31 ir kurie užsiėmę pasaulio reikalais, – kaip neužsiėmę. Nes šio pasaulio pavidalas praeina.

32 Aš norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpesčių. Nesusituokęs rūpinasi Viešpaties reikalais ir trokšta patikti Viešpačiui. 33 O susituokęs rūpinasi šio pasaulio reikalais, stengiasi patikti žmonai 34 ir yra pasidalijęs. Taip pat netekėjusi moteris bei mergina rūpinasi Viešpaties reikalais, trokšdama būti šventa kūnu ir dvasia. O ištekėjusi rūpinasi pasaulio reikalais ir stengiasi patikti vyrui. 35 Aš tai kalbu jūsų pačių labui, ne norėdamas užnerti jums kilpą, bet linkėdamas kilnumo ir neblaškomo atsidavimo Viešpačiui.

36 [i6]Jei kas mano būsiant jam negarbinga, kad jo mergaitė liks peraugusi, ir jei taip reikia, tedaro kaip nori, – nenusidės, – tegu jie susituokia. 37 Bet jei kas savo širdyje yra tvirtai apsisprendęs, ne iš prievartos, bet būdamas savo valios šeimininkas, ir savo širdyje nutaręs išsaugoti savąją mergaitę, tas gerai padarys. 38 Taigi, kas veda savo mergaitę, gerai daro, o kas neveda savo mergaitės, geriau daro.

39 Žmona surišta, kol jos vyras gyvas. Vyrui mirus, ji laisva ir gali tekėti už ko nori, kad tik Viešpatyje.[i7] 40 Bet, mano nuomone, ji bus laimingesnė netekėdama. Manau, kad ir aš turiu Dievo Dvasią.

  
Išnašos:
11 Kor 7,1: Čia apaštalas pradeda atsakinėti į korintiečių atsiųstus klausimus.
21 Kor 7,7-7,9: Paulius anaiptol nėra linkęs žeminti santuokos reikšmės (plg. Ef 5,32), tačiau Korinto sąlygomis, ypač jaunimui, vedybos dažnai turėjo apsaugoti nuo moralinio sugedimo.
31 Kor 7,14: Tikintis vyras pažodžiui brolis. Pašventinamas – priklauso Dievui.
41 Kor 7,21: Verčiau pasinaudok: arba 1) galimybe gauti laisvę, arba 2) savąja vergyste; šis pastarasis variantas geriau atitinka kontekstą. Atmintina, kad krikščionių namuose vergai tapdavo šeimynos nariais ir nebūdavo skriaudžiami. Bendrijoje vergai buvo lygūs su laisvaisiais.
51 Kor 7,29: Paulius pataria nekaltybės gyvenimą ypač todėl, kad laikas trumpas, kad turime ruoštis susitikti su Kristumi.
61 Kor 7,36-7,38: Greičiausiai čia Paulius atsako krikščionims – vyrui ir merginai, pasiryžusiems gyventi bendrą gyvenimą išsaugant skaistybę (vad. dvasinė santuoka, plačiau žinoma II-III a.). Kai kas mano, jog tai yra atsakymas tėvui, abejojančiam, ar leisti už vyro savo dukterį. Korintiečiams nebuvo abejonių dėl šių eilučių reikšmės, nes jie žinojo, ko buvo Paulių klausę.
71 Kor 7,39: Viešpatyje – už krikščionio.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 7