BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 4

 Pirmasis laiškas korintiečiams
  
1 Kor 4

Kristaus tarnai ir pasiuntiniai

1 Tegul žmonės laiko mus Kristaus tarnais ir Dievo slėpinių tvarkytojais.[i1] 2 O iš tvarkytojų belieka reikalauti, kad būtų patikimi. 3 Man mažai rūpi, ką jūs ar žmonių teismas spręstų apie mane. Nė aš pats savęs neteisiu. 4 Nors nesijaučiu kaltas, bet dėl to aš dar nesu išteisintas. Mano teisėjas yra Viešpats. 5 Tad neteiskite ko nors prieš laiką, iki ateis Viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių sumanymus. Tuomet kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo.

  
Išnašos:
11 Kor 4,1: Tvarkytojais – prievaizdais, ūkvedžiais.
21 Kor 4,8: Čia Paulius kalba su ironija; plg. Apr 3,17.
31 Kor 4,9: Apaštalų pašaukimas primena gladiatorių padėtį: jie taip pat išstatyti prieš viso pasaulio akis ir taip pat kovoja už išsigelbėjimą, už išganymą. – Reginiu – spektakliu.
41 Kor 4,15: Auklėtojų – graikų žodis (paidagogos) reiškia vergą, turintį lydėti berniukus į mokyklą, tad turi menkinamąjį atspalvį.
51 Kor 4,17: Apie Timotiejų žr. Apd 16,1; 1 Tim 1. – Mano kelius Kristuje – mano skelbiamas krikščioniško gyvenimo taisykles.
61 Kor 4,19-4,20: Kalbėdamas apie Dievo karalystės jėgą, Paulius, regis, turi mintyje savo paties ir kitų apaštalų daromus stebuklus.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 4