BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 22 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 3

 Pirmasis laiškas korintiečiams
  
1 Kor 3

Silpnas korintiečių tikėjimas

1 Aš, broliai, tegalėjau kalbėti jums ne kaip dvasios žmonėms, bet kaip kūno žmonėms, kaip kūdikiams Kristuje. 2 Maitinau jus pienu, o ne kietu maistu, kurio jūs dar negalėjote priimti. Deja, ir dabar negalite, 3 [i1]nes esate kūniški. Jeigu tarp jūsų viešpatauja pavydas ir nesantaika, – argi nesate kūniški, argi nesielgiate grynai žmogiškai? 4 Kol vienas sako: „Aš – Pauliaus“, kitas: „Aš – Apolo“, – argi nesate vien žmogiški?

Skelbėjai – Dievo bendradarbiai

5 Kas gi yra Apolas? Kas gi yra Paulius? Tarnai, kurių dėka jūs įtikėjote ir kurie tarnavo, kiek Viešpaties kiekvienam buvo skirta. 6 Aš sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino. 7 Nieko nereiškia sodintojas nei laistytojas, bet tik augintojas – Dievas. 8 Kas sodina ir kas laisto, sudaro viena, tačiau kiekvienas gaus savąjį užmokestį pagal savo triūsą. 9 Mes juk esame Dievo bendradarbiai, o jūs – Dievo dirva, Dievo statyba.

  
Išnašos:
11 Kor 3,3-3,4: Krikščionių susiskaldymo pagrindas – žmogaus ribotumas, siaurumas.
21 Kor 3,11-3,15: Kalbama apie Paskutinio teismo dieną; plg. Apr 20,12-13.
31 Kor 3,15: Išsigelbėjimą tarsi per ugnį daug Bažnyčios mokytojų supranta kaip skaistyklą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 3