BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 12 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 3

 Pirmasis laiškas korintiečiams
  
1 Kor 3

Silpnas korintiečių tikėjimas

1 Aš, broliai, tegalėjau kalbėti jums ne kaip dvasios žmonėms, bet kaip kūno žmonėms, kaip kūdikiams Kristuje. 2 Maitinau jus pienu, o ne kietu maistu, kurio jūs dar negalėjote priimti. Deja, ir dabar negalite, 3 [i1]nes esate kūniški. Jeigu tarp jūsų viešpatauja pavydas ir nesantaika, – argi nesate kūniški, argi nesielgiate grynai žmogiškai? 4 Kol vienas sako: „Aš – Pauliaus“, kitas: „Aš – Apolo“, – argi nesate vien žmogiški?

Skelbėjai – Dievo bendradarbiai

5 Kas gi yra Apolas? Kas gi yra Paulius? Tarnai, kurių dėka jūs įtikėjote ir kurie tarnavo, kiek Viešpaties kiekvienam buvo skirta. 6 Aš sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino. 7 Nieko nereiškia sodintojas nei laistytojas, bet tik augintojas – Dievas. 8 Kas sodina ir kas laisto, sudaro viena, tačiau kiekvienas gaus savąjį užmokestį pagal savo triūsą. 9 Mes juk esame Dievo bendradarbiai, o jūs – Dievo dirva, Dievo statyba.

10 Dievo man suteikta malone aš, kaip išmanus statybos vadovas, padėjau pamatą, o kitas stato toliau. Tegul kiekvienas žiūrisi, kaip statąs. 11 [i2]Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. 12 Ar kas ant šio pamato stato iš aukso, sidabro, brangiųjų akmenų, medžio, šieno, šiaudų, – 13 tai kiekvieno darbas išaiškės. Teismo diena jį iškels aikštėn, nes ji pasirodys ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. 14 Kieno statybos darbas ant to pamato išliks, tas gaus užmokestį. 15 O kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį; jis pats išsigelbės, bet tartum per ugnį.[i3]

16 Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo Dvasia? 17 Jei kas Dievo šventovę niokoja, tą Dievas suniokos, nes Dievo šventovė šventa, ir toji šventovė – tai jūs!

Išmintis ir nusižeminimas

18 Tegul niekas savęs neapgaudinėja. Jei kas iš jūsų tariasi esąs išmintingas šiame pasaulyje, tepasidaro kvailas, kad būtų išmintingas. 19 Šio pasaulio išmintis Dievo akyse yra kvailystė. Parašyta: Jis sugauna protinguosius jų gudrybėje. 20 Ir toliau: Viešpats žino išminčių mintis, kad jos niekingos. 21 Tad niekas tenesididžiuoja žmonėmis! Viskas yra jūsų: 22 ar Paulius, ar Apolas, ar Kefas, ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartis, ar ateitis, – viskas jūsų, 23 bet jūs patys – Kristaus, o Kristus – Dievo.

  
Išnašos:
11 Kor 3,3-3,4: Krikščionių susiskaldymo pagrindas – žmogaus ribotumas, siaurumas.
21 Kor 3,11-3,15: Kalbama apie Paskutinio teismo dieną; plg. Apr 20,12-13.
31 Kor 3,15: Išsigelbėjimą tarsi per ugnį daug Bažnyčios mokytojų supranta kaip skaistyklą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 3