BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 16

 Pirmasis laiškas korintiečiams
  
 LAIŠKO PABAIGA
  
1 Kor 16

Rinkliavos reikalai

1 Su rinkliava šventiesiems padarykite taip, kaip aš esu nurodęs Galatijos bendrijoms. 2 Kas pirmąją savaitės dieną[i1] kiekvienas iš jūsų teatideda sutaupęs, kiek galėdamas, kad rinkliavos neprasidėtų tiktai man atvykus. 3 Atvykęs aš pasiųsiu į Jeruzalę žmones, kuriuos jūs nutarsite esant tinkamus, kad jie su lydimaisiais raštais nugabentų jūsų meilės dovaną. 4 Jei pasirodytų reikalinga ir man keliauti, tai jie vyks kartu su manimi.

Nurodymai ir sveikinimai

5 Aš atvyksiu pas jus, perėjęs Makedoniją. Mat per Makedoniją aš tik eisiu,[i2] 6 o pas jus, galimas daiktas, pabūsiu arba ir peržiemosiu, kad jūs mane palydėtumėte, kai vyksiu toliau. 7 Aš nenoriu dabar su jumis susitikti prabėgomis. Tikiuosi, jei Viešpats leis, kurį laiką pasilikti pas jus. 8 Efeze aš prabūsiu iki Sekminių. 9 Mat yra man atsivėrusios plačios durys darbui, bet ir priešininkų daug.

10 Jeigu atvyks Timotiejus, žiūrėkite, kad jis gyventų pas jus be baimės, nes jis dirba Viešpaties darbą kaip ir aš. 11 Taigi tegul niekas jo neniekina. Išlydėkite jį su ramybe, kad atvyktų pas mane, nes laukiu jo su broliais. 12 Brolį Apolą aš labai raginau keliauti su broliais pas jus, bet jis niekaip nenori šiuo metu. Jis atvyks radęs tinkamą laiką.[i3]

13 Budėkite, tvirtai laikykitės tikėjimo, elkitės vyriškai, būkite stiprūs![i4] 14 Viską darykite su meile.

15 Broliai, jūs pažįstate Stepono namus ir žinote, kad jie yra Achajos pirmatikiai, pasiaukoję tarnauti šventiesiems. 16 Aš prašau, kad ir jūs būtumėte paklusnūs tokiems žmonėms ir visiems, kurie su jais dirba ir triūsia.

17 Aš džiaugiuosi Stepono, Fortūnato ir Achaiko apsilankymu. Jie man atstojo jus, 18 atgaivino mano ir jūsų dvasią. Branginkite tokius žmones!

19 Jus sveikina Azijos bendrijos. Karštai sveikina Viešpatyje Akvilas ir Priska kartu su bendruomene, kuri renkasi jų namuose. 20 Jus sveikina visi broliai. Pasveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu.

21 Sveikinu jus savo, Pauliaus, ranka. 22 Jei kas nemyli Viešpaties, tebūnie prakeiktas! Maranata![i5] 23 Viešpaties Jėzaus malonė tebūnie su jumis! 24 Mano meilė jums visiems Kristuje Jėzuje!

  
Išnašos:
11 Kor 16,2: Pirmoji savaitės diena – sekmadienis.
21 Kor 16,5: Plg. Apd 19,21-22.
31 Kor 16,12: Apolas nenorėjo rodytis Korinte greičiausiai dėl to, kad aprimtų jo šalininkai (plg. 1 Kor 1,12).
41 Kor 16,13: Plg. Ps 30 (31), 25; Ef 6, 10.
51 Kor 16,22: Maranata senovės aramėjų kalba reiškia: Ateik, mūsų Viešpatie! (plg. Apr 22,20) arba Mūsų Viešpats ateina (plg. Fil 4,5). Tai pirmykštės krikščionių bendruomenės šūkis – malda laukiant antrojo, garbingojo Kristaus atėjimo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 16