BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 15

 Pirmasis laiškas korintiečiams
  
 MIRUSIŲJŲ PRISIKĖLIMAS
  
1 Kor 15

Kaip prisikels mirusieji

35 Gal kas paklaus: „Kaip bus prikelti mirusieji? Su kokiu kūnu jie pasirodys?“ 36 Neišmanėli! Ką tu pasėji, neatgimsta, jei prieš tai nenumiršta. 37 Kad ir ką sėji, tu sėji ne būsimąjį kūną, bet pliką grūdą, sakykim, kviečių ar kitokių javų. 42 Toks mirusiųjų prisikėlimas. Sėjamas gendantis kūnas, keliasi negendantis. 43 Sėjamas prastas, keliasi garbingas. Sėjamas silpnas, keliasi galingas. 44 Sėjamas juslinis kūnas, keliasi dvasinis kūnas. Jeigu esama juslinio kūno, tai esama ir dvasinio 45 Taip ir parašyta: Pirmasis žmogus Adomas tapo gyva būtybe; paskutinis Adomas tapo gyvybę teikiančia dvasia. 46 Ne dvasinis esti pirmiau, bet juslinis, ir tik paskui dvasinis. 47 Pirmasis žmogus yra iš žemės, žemiškas; antrasis žmogus iš dangaus. 48 Koks žemiškasis, tokie ir žemiškieji, o koks dangiškasis, tokie ir dangiškieji. 49 Ir kaip nešiojome žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo paveikslą.

  
Išnašos:
11 Kor 15,3-15,4: Ir vėl matome, kad tikėjimas Kristaus prisikėlimu laikomas vienu iš svarbiausių dalykų krikščioniui.
21 Kor 15,21: Plg. Rom 5,12.
31 Kor 15,24: Kalbama apie Dievui priešiškus angelus, arba demonus; plg. Dan 2,44; 7,14; 1 Kor 2,6; Ef 1,21 ; Kol 1,16; 2,15; 1 Pt 3,22.
41 Kor 15,27: Jis – Dievas Tėvas, jam – Kristui.
51 Kor 15,29: Nors krikštijimasis už mirusius negalioja, vis dėlto ši praktika liudijo tikėjimą pomirtiniu gyvenimu.
61 Kor 15,33: Citata iš graikų autoriaus Menandro komedijos Taisa.
71 Kor 15,50: Kūnas ir kraujas – žemiškasis žmogus, dar neperkeistas prisikėlimo.
81 Kor 15,51: Paulius kalba vardu tų žmonių, kurie gyvens pasaulio pabaigoje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 15