BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 15

 Pirmasis laiškas korintiečiams
  
 MIRUSIŲJŲ PRISIKĖLIMAS
  
1 Kor 15

Krikščionių tikėjimo pamatas

12 Skelbiama apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusių, tad kaipgi kai kurie iš jūsų sako, jog nesą mirusiųjų prisikėlimo?! 13 Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. 14 O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. 15 Tuomet mes liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijome Dievo akyse, kad jis prikėlęs Kristų, kurio jis nėra prikėlęs, jeigu mirusieji negali būti prikelti. 16 Juk jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. 17 O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias, ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. 18 Taip pat ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. 19 Ir jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių.

20 Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių kaip užmigusiųjų pirmgimis.

  
Išnašos:
11 Kor 15,3-15,4: Ir vėl matome, kad tikėjimas Kristaus prisikėlimu laikomas vienu iš svarbiausių dalykų krikščioniui.
21 Kor 15,21: Plg. Rom 5,12.
31 Kor 15,24: Kalbama apie Dievui priešiškus angelus, arba demonus; plg. Dan 2,44; 7,14; 1 Kor 2,6; Ef 1,21 ; Kol 1,16; 2,15; 1 Pt 3,22.
41 Kor 15,27: Jis – Dievas Tėvas, jam – Kristui.
51 Kor 15,29: Nors krikštijimasis už mirusius negalioja, vis dėlto ši praktika liudijo tikėjimą pomirtiniu gyvenimu.
61 Kor 15,33: Citata iš graikų autoriaus Menandro komedijos Taisa.
71 Kor 15,50: Kūnas ir kraujas – žemiškasis žmogus, dar neperkeistas prisikėlimo.
81 Kor 15,51: Paulius kalba vardu tų žmonių, kurie gyvens pasaulio pabaigoje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 15