BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 01 24 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 11

 Pirmasis laiškas korintiečiams
  
1 Kor 11

23 Aš tai gavau iš Viešpaties ir tai perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną 24 [i5]ir, sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ir tarė: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus duodamas. Tai darykite mano atminimui“.

25 Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui“.

26 Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol jis ateis.

27 Todėl kas nevertai valgo tos duonos ar geria iš Viešpaties taurės, tas bus kaltas Viešpaties Kūnu ir Krauju. 28 Teištiria žmogus pats save ir tada tevalgo tos duonos ir tegeria iš tos taurės. 29 Kas valgo ir geria to Kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria sau pasmerkimą.[i6] 30 Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemaža užmigusių.[i7] 31 Jei mes patys save tyrinėtume, nebūtume teisiami. 32 O kai Viešpats mus teisia, tai ir pabaudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu.

33 Taigi, mano broliai, kai renkatės Vakarienės, palaukite vieni kitų. 34 Jei kas išalkęs, tepavalgo namie, kad nesirinktumėte pasmerkimo užsitraukti.

Kitus reikalus sutvarkysiu atvykęs.[i8]

  
Išnašos:
11 Kor 11,5-11,6: Paulius ragina, kad tikintieji bažnyčioje laikytųsi taip, kaip reikalauja jų krašto papročiai: viešuose susirinkimuose graikų vyrai būdavo galvos neapsidengę, moterys – apsigobusios. Ta proga toliau jis prideda teologinius motyvus, kurie nėra absoliutūs, nes, pavyzdžiui, žydų vyrai visuomet melsdavosi apdengta galva.
21 Kor 11,10: Gobtuvas buvo laikomas priklausomybės ženklu, o angelai – tvarkos prižiūrėtojais tikinčiųjų susirinkimuose.
31 Kor 11,12: Ši eilutė parodo, kad Paulius moters priklausomybę vyrui laiko atsitiktiniu dalyku. Esme moteris lygi vyrui, abu jie privalo vienas antro ir galiausiai Dievo.
41 Kor 11,17: Reikia skirti broliškosios meilės vakarienes (agapes) nuo eucharistinių pokylių, kurie esmingai turėjo sudabartinti Kristaus kančios prisiminimą. Eucharistinis pokylis, iš kurio išsivystė šv. Mišios, anais laikais turėjo pabrėžtą Kristaus atėjimo lūkestį.
51 Kor 11,24-11,26: Kūnas, atiduodamas už žmones, krauju patvirtinta sandora, Viešpaties mirties minėjimas – visi šie posakiai rodo, kad Paskutinė vakarienė buvo tikra liturginė auka ir kad šv. Mišios yra Jėzaus kančios gyvas atminimas bei sudabartinimas.
61 Kor 11,29: Kai kurie rankraščiai ir vertimai papildo: Kas valgo ir geria nevertai, tas valgo ir geria sau pasmerkimą, nes neišskiria (neįvertina) Viešpaties Kūno.
71 Kor 11,30: Už nepagarbą Išganytojo Kūnui ir Kraujui Dievas yra baudęs kai kuriuos korintiečius ligomis ir net mirtimi.
81 Kor 11,34: Šis tekstas padeda suprasti, kodėl eucharistinė puota greitu laiku buvo pradėta švęsti atskirai nuo broliškųjų vaišių.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 11