BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 10

 Pirmasis laiškas korintiečiams
  
1 Kor 10

31 Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo garbei. 32 Nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei Dievo Bažnyčios, 33 šitaip ir aš stengiuosi visiems viskuo patikti, ieškodamas ne savo naudos, bet to, kas naudinga daugeliui, kad jie būtų išgelbėti.

  
Išnašos:
11 Kor 10,4: Pagal rabinų legendą, izraelitus dykumoje lydėjusi stebuklinga uola. Paulius joje įžvelgia Kristaus simbolį.
21 Kor 10,11: Iš analogijos su Dievo globojama žydų tauta krikščionys įspėjami, jog išorinė priklausomybė Bažnyčiai dar nelaiduoja išganymo.
31 Kor 10,16: Eucharistinės apeigos buvo paimtos iš žydų Velykų avinėlio apeigų, kurias Išganytojas atliko steigdamas Naująją Sandorą per Paskutinę vakarienę.
41 Kor 10,22: Šventasis Raštas ne kartą vaizdingai sako, kad Dievas mus mylįs pavydžiai.
51 Kor 10,25: Dažnai turguje būdavo parduodama mėsa, atlikusi nuo pagonių aukų.
61 Kor 10,29-10,30: Atrodo, čia Paulius įterpia oponento pasiteisinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 10

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 11

 Pirmasis laiškas korintiečiams
  
1 Kor 11

1 Sekite mano pavyzdžiu, kaip ir aš seku Kristumi!

  
Išnašos:
11 Kor 11,5-11,6: Paulius ragina, kad tikintieji bažnyčioje laikytųsi taip, kaip reikalauja jų krašto papročiai: viešuose susirinkimuose graikų vyrai būdavo galvos neapsidengę, moterys – apsigobusios. Ta proga toliau jis prideda teologinius motyvus, kurie nėra absoliutūs, nes, pavyzdžiui, žydų vyrai visuomet melsdavosi apdengta galva.
21 Kor 11,10: Gobtuvas buvo laikomas priklausomybės ženklu, o angelai – tvarkos prižiūrėtojais tikinčiųjų susirinkimuose.
31 Kor 11,12: Ši eilutė parodo, kad Paulius moters priklausomybę vyrui laiko atsitiktiniu dalyku. Esme moteris lygi vyrui, abu jie privalo vienas antro ir galiausiai Dievo.
41 Kor 11,17: Reikia skirti broliškosios meilės vakarienes (agapes) nuo eucharistinių pokylių, kurie esmingai turėjo sudabartinti Kristaus kančios prisiminimą. Eucharistinis pokylis, iš kurio išsivystė šv. Mišios, anais laikais turėjo pabrėžtą Kristaus atėjimo lūkestį.
51 Kor 11,24-11,26: Kūnas, atiduodamas už žmones, krauju patvirtinta sandora, Viešpaties mirties minėjimas – visi šie posakiai rodo, kad Paskutinė vakarienė buvo tikra liturginė auka ir kad šv. Mišios yra Jėzaus kančios gyvas atminimas bei sudabartinimas.
61 Kor 11,29: Kai kurie rankraščiai ir vertimai papildo: Kas valgo ir geria nevertai, tas valgo ir geria sau pasmerkimą, nes neišskiria (neįvertina) Viešpaties Kūno.
71 Kor 11,30: Už nepagarbą Išganytojo Kūnui ir Kraujui Dievas yra baudęs kai kuriuos korintiečius ligomis ir net mirtimi.
81 Kor 11,34: Šis tekstas padeda suprasti, kodėl eucharistinė puota greitu laiku buvo pradėta švęsti atskirai nuo broliškųjų vaišių.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 11