BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 10

 Pirmasis laiškas korintiečiams
  
1 Kor 10

Įspėjantys pavyzdžiai

1 Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai sekė paskui debesį ir visi perėjo jūrą. 2 Jie visi susirišo su Moze, krikštydamiesi debesyje ir jūroje; 3 visi valgė to paties dvasinio maisto 4 ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus.[i1] 5 Vis dėlto daugumas jų nepatiko Dievui, ir jų kūnai liko gulėti dykumoje.

6 Tie įvykiai yra mums įspėjimas, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. 7 Nebūkite stabmeldžiai, kaip kai kurie iš jų, – kaip parašyta: Tauta sėdosi valgyti ir gerti ir kėlėsi žaisti. 8 Neištvirkaukime, kaip kai kurie jų ištvirkavo ir žuvo vieną dieną dvidešimt trys tūkstančiai. 9 Negundykime Viešpaties, kaip kai kurie iš jų gundė ir krito nuo gyvačių. 10 Nemurmėkite, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo.

11 Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdys, ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie gyvename amžių pabaigoje.[i2] 12 Todėl kas tariasi stovįs, težiūri, kad nepultų. 13 Jums tekę išmėginimai tėra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet padarys, kad galėtumėte atlaikyti išmėginimą.

Eucharistinis pokylis ir stabmeldžių puotos

14 Todėl, mano mylimieji, sergėkitės stabmeldystės! 15 Aš kalbu kaip išmintingiems; apsvarstykite patys, ką sakau. 16 Argi laiminimo taurė, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje? Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne?[i3] 17 Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas: mes juk visi dalijamės viena duona. 18 Pažiūrėkite į žemiškąjį Izraelį: argi tie, kurie valgo aukas, nėra aukuro bendrininkai? 19 Ką gi sakau? Ar kad stabams paaukota mėsa šį tą reiškia? ar kad ir stabas yra šis tas? 20 Ne, aš sakau, kad, aukodami atnašas, pagonys aukoja ne Dievui, bet demonams. O aš nenoriu, kad jūs taptumėte demonų bendrininkais. 21 Jūs negalite gerti Viešpaties taurės ir demonų taurės. Negalite būti Viešpaties stalo bendrai ir demonų stalo bendrai. 22 Nejaugi kurstysime Viešpaties pavydą? Gal esame už jį stipresni?[i4]

Praktiški nurodymai ir išvados

23 „Viskas valia!“ Bet ne viskas naudinga! „Viskas valia!“ Bet ne viskas ugdo! 24 Niekas teneieško, kaip jam geriau bet kaip kitam. 25 Valgykite visa, kas parduodama mėsos prekyvietėje, sąžinės labui nieko neklausinėdami.[i5] 26 Juk Viešpačiui priklauso žemė ir kas tik ant žemės. 27 Jeigu jus pasikviečia netikintis žmogus ir jūs norite jį aplankyti, valgykite visa, kas jums padedama, sąžinės labui nieko neklausinėdami.

28 Bet jei kas jums pasakytų: „Tai atnašinė mėsa“, tuomet nebevalgykite, dėl žmogaus, kuris tai pasakė, ir dėl sąžinės.

29 Čia aš kalbu ne apie tavo paties, bet apie kito sąžinę. – [i6]Kam gi mano laisvė turėtų būti teisiama kitos sąžinės? 30 Jeigu aš valgau dėkodamas, kam gi man priekaištaujama dėl to, už ką aš dėkoju Dievui? –

31 Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo garbei. 32 Nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei Dievo Bažnyčios, 33 šitaip ir aš stengiuosi visiems viskuo patikti, ieškodamas ne savo naudos, bet to, kas naudinga daugeliui, kad jie būtų išgelbėti.

  
Išnašos:
11 Kor 10,4: Pagal rabinų legendą, izraelitus dykumoje lydėjusi stebuklinga uola. Paulius joje įžvelgia Kristaus simbolį.
21 Kor 10,11: Iš analogijos su Dievo globojama žydų tauta krikščionys įspėjami, jog išorinė priklausomybė Bažnyčiai dar nelaiduoja išganymo.
31 Kor 10,16: Eucharistinės apeigos buvo paimtos iš žydų Velykų avinėlio apeigų, kurias Išganytojas atliko steigdamas Naująją Sandorą per Paskutinę vakarienę.
41 Kor 10,22: Šventasis Raštas ne kartą vaizdingai sako, kad Dievas mus mylįs pavydžiai.
51 Kor 10,25: Dažnai turguje būdavo parduodama mėsa, atlikusi nuo pagonių aukų.
61 Kor 10,29-10,30: Atrodo, čia Paulius įterpia oponento pasiteisinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis laiškas korintiečiamsSkyrius: 10