BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 5

 Pirmasis Jono laiškas
  
1 Jn 5

1 Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra Mesijas,

yra gimęs iš Dievo,

ir kiekvienas, kuris myli Gimdytoją,

myli ir iš jo gimusįjį.[i1]

2 Iš to pažįstame mylį Dievo vaikus,

kad mylime Dievą ir jo įsakymus vykdome.

3 Nes tai ir yra Dievo meilė – jo įsakymus vykdyti.

O jo įsakymai nėra sunkūs.[i2]

4 Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį,

ir štai pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų tikėjimas![i3]

Iš kur tikėjimas?

5 O kas gi nugali pasaulį, jei ne tas,

kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus?!

  
Išnašos:
11 Jn 5,1: Iš Dievo gimusįjį – kiekvieną žmogų, Dievo įvaikį.
21 Jn 5,3: Plg. Mt 11,29-30.
31 Jn 5,4: Plg. Jn 16, 33; Įst 30,11.
41 Jn 5,6: Vanduo ir kraujas – Kristaus mesijinės veiklos ženklai, išreiškiantys Krikštą ir kryžių (žr. Jn 19,34). Greičiausiai autorius prieš ano meto klaidas norėjo akcentuoti Kristaus kančios realumą. Antai Kerintas mokė, jog krikšto momentu atėjusi Dvasia palikusi Jėzų prieš kruviną mirtį.
51 Jn 5,7-5,8: Kai kurie vėlesni rankraščiai praplečia: Mat yra trys liudytojai danguje: Tėvas, Žodis ir Šventoji Dvasia, ir tie trys sutaria. Ir yra trys liudytojai žemėje: Dvasia, vanduo ir kraujas, ir šie trys sutaria. Senieji graikiški rankraščiai ir Neovulgata teturi trumpąjį tekstą.
61 Jn 5,13: Pirmasis Jono laiškas baigiamas visiškai panašiai kaip jo evangelija (plg. Jn 20,31), paskui dar eina papildymai kaip ir evangelijos pabaigoje Jn 21).
71 Jn 5,16: Nuodėmė iki mirčiai, t. y. nuodėmė, pražudanti amžinąjį gyvenimą žmoguje, anot Mt 12,31, yra nuodėmė prieš Šventąją Dvasią, prieš tiesą. Šiame tekste greičiausiai kalbama apie apostaziją, t. y. apie Kristaus išsižadėjimą ar jo dievystės neigimą (plg. 1 Jn 4,3).
81 Jn 5,19: Plg. Jn 8,47; 12,31 ; 14,30; Gal 1,4.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 5