BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 3

 Pirmasis Jono laiškas
  
 DIEVO VAIKŲ GYVENIMAS
  
1 Jn 3

22 ir gauname iš jo, ko prašome,

nes laikomės jo įsakymų

ir darome, kas jam patinka.

23 O štai jo įsakymas:

kad tikėtume jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą[i4]

ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta.

24 Kas laikosi jo įsakymų,

pasilieka Dieve ir Dievas jame.

O kad jis mumyse pasilieka,

mes žinome iš Dvasios, kurią jis mums davė.

  
Išnašos:
11 Jn 3,12: Žr. 2,13; plg. Pr 4,8.
21 Jn 3,13: Plg. Jn 15,18.
31 Jn 3,14: Plg. Jn 5,24.
41 Jn 3,23: Kristaus vardą – patį Kristų, jo asmenį (hebraizmas).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 3

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 4

 Pirmasis Jono laiškas
  
1 Jn 4

Saugotis pasaulio ir Antikristo

1 Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite,

bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje

daug netikrų pranašų.

2 Iš to pažinsite Dievo dvasią:

kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus,

yra iš Dievo,

3 ir kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta,

nėra iš Dievo.

Tokia dvasia iš Antikristo,

apie kurį esate girdėję, jog jis ateisiąs.

Jis jau dabar yra pasaulyje.

4 Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos,[i1]

nes tasai, kuris jumyse,

didesnis už tą, kuris pasaulyje.

5 Jie yra iš pasaulio,

todėl kalba apie pasaulio reikalus, ir pasaulis jų klauso.

6 Mes esame iš Dievo.

Kas pažįsta Dievą, tas mūsų klauso,

o kas ne iš Dievo – mūsų neklauso.

Iš to mes pažįstame tiesos Dvasią ir klaidos dvasią.

  
Išnašos:
11 Jn 4,4: Juos – netikrus pranašus.
21 Jn 4,12: Plg. Jn 1,18; 6,46.
31 Jn 4,21: Plg. Mt 22,37-40.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 4