BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 2

 Pirmasis Jono laiškas
  
1 Jn 2

Nemylėti nuodėmingojo pasaulio

12 Rašau jums, vaikeliai:

jo vardu atleistos jums nuodėmės.

13 Rašau jums, tėvai, nes jūs pažįstate tą,

kuris yra nuo pradžios.

Ir jums, jaunuoliai, rašau,

nes jūs nugalėjote piktąjį.

14 Parašiau jums, vaikeliai, nes jūs pažįstate Tėvą.

Parašiau ir jums, tėvai, nes pažįstate tą,

kuris yra nuo pradžios.

Ir jums, jaunuoliai, tai parašiau,

nes jūs tvirti ir laikosi jumyse Dievo žodis,

ir jūs nugalėjote piktąjį.

15 Nemylėkite pasaulio nei to, kas yra pasaulyje.

Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės,[i2]

16 nes visa, kas pasaulyje,

tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė,

o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio.

17 Praeina pasaulis ir jojo geismai.

Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius.[i3]

  
Išnašos:
11 Jn 2,7-2,8: Broliškos meilės įsakymas yra senas, nes remiasi paties Kristaus apreiškimu, o krikščionis jį sužino vos susidūręs su Evangelija; jis naujas išganymo istorijos požiūriu – tik Kristaus mirtis už žmones yra naujas artimo meilės matas (Jn 13,34).
21 Jn 2,15: Plg. 1 Kor 7,31.
31 Jn 2,17: Plg. Mt 7,21; 1 Pt 4,2.
41 Jn 2,18: Antikristas – Kristaus priešininkas; gali būti klaidų skleidėjas, prisidengęs Kristaus autoritetu. Sakydamas, jog atsirado daug antikristų, šv. Jonas turi galvoje ano meto klaidatikius, ir visų pirma Kerintą, kuris skelbė, kad Jėzus buvęs paprastas žmogus.
51 Jn 2,20: Šventosios Dvasios malonė, arba pati Šventoji Dvasia, gyvena tikinčiuosiuose ir veda į tiesą. Šventosios Dvasios suteikimas vadinamas patepimu; plg. Apd 10,38; 2 Kor 1,21.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 2