BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 1

 Pirmasis Jono laiškas
  
 ĮŽANGA
  
1 Jn 1

GYVENIMAS ŠVIESOJE

5 Tai yra žinia,

kurią esame išgirdę iš jo ir skelbiame jums,

kad Dievas yra šviesa

ir jame nėra jokios tamsybės.[i3]

Dievas – šviesa

6 Jei sakytume, kad bendraujame su juo,

o vaikščiotume[i4] tamsoje,

meluotume ir nevykdytume tiesos.

7 O jei vaikščiojame[i5] šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje,

mes bendraujame vieni su kitais,

ir jo Sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus

nuo visų nuodėmių.

Nutraukti ryšius su nuodėme

8 Jei sakytume, jog neturime nuodėmės,

klaidintume patys save,

ir nebūtų mumyse tiesos.

9 Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas,

kad atleistų mums nuodėmes

ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.

10 Jei sakytume, kad nesame nusidėję, darytume jį melagiu,

ir nebūtų mumyse jo žodžio.

  
Išnašos:
11 Jn 1,1: Gyvenimo Žodis, kaip ir Jono evangelijos prologe, – Jėzaus Kristus asmuo (sakinio pradžia rodo, jog kalbama apie asmenį, o ne apie Evangeliją).
21 Jn 1,2: Gyvenimas Jonui dažniausiai reiškia mūsų dalyvavimą paties Dievo gyvenime. Čia kalbama apie amžinąjį Dievo Žodį – mūsų antgamtinės gyvybės autorių.
31 Jn 1,5: Plg. Jn 8,12.
41 Jn 1,6: ir t.: Vaikščioti – gyventi, elgtis.
51 Jn 1,7: ir t.: Vaikščioti – gyventi, elgtis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 1

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 2

 Pirmasis Jono laiškas
  
1 Jn 2

1 Mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nenusidėtumėte.

O jei kuris nusidėtų,

tai mes turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų.

2 Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes,

ir ne tik už mūsų,

bet ir už viso pasaulio.

  
Išnašos:
11 Jn 2,7-2,8: Broliškos meilės įsakymas yra senas, nes remiasi paties Kristaus apreiškimu, o krikščionis jį sužino vos susidūręs su Evangelija; jis naujas išganymo istorijos požiūriu – tik Kristaus mirtis už žmones yra naujas artimo meilės matas (Jn 13,34).
21 Jn 2,15: Plg. 1 Kor 7,31.
31 Jn 2,17: Plg. Mt 7,21; 1 Pt 4,2.
41 Jn 2,18: Antikristas – Kristaus priešininkas; gali būti klaidų skleidėjas, prisidengęs Kristaus autoritetu. Sakydamas, jog atsirado daug antikristų, šv. Jonas turi galvoje ano meto klaidatikius, ir visų pirma Kerintą, kuris skelbė, kad Jėzus buvęs paprastas žmogus.
51 Jn 2,20: Šventosios Dvasios malonė, arba pati Šventoji Dvasia, gyvena tikinčiuosiuose ir veda į tiesą. Šventosios Dvasios suteikimas vadinamas patepimu; plg. Apd 10,38; 2 Kor 1,21.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 2