BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 24 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas žydamsSkyrius: 8

 Laiškas žydams
  
 Kristaus pranašumas kulto, šventumo ir tarpininkavimo atžvilgiais
  
Žyd 8

Nauja kunigystė ir naujas šventumas

1 Bet mūsų svarstymų svarbiausias dalykas tas: mes turime tokį vyriausiąjį kunigą, kuris danguje atsisėdo Didenybės sosto dešinėje 2 kaip einantis kunigystės tarnybą šventojoje vietoje ir tikrojoje padangtėje, kurią pastatė ne žmogus, o Viešpats.[i1] 3 Kiekvienas vyriausiasis kunigas skiriamas atnašauti dovanas ir aukas, tad ir šitas privalo turėti, ką atnašauti. 4 Jeigu jis būtų žemėje, jis nebūtų kunigas, nes čia jau yra kas pagal įstatymą atnašauja dovanas. 5 Tie žmonės tarnauja dangiškųjų dalykų paveikslui ir atspindžiui, panašiai kaip buvo pamokytas Mozė, kai rengėsi statyti padangtę: Žiūrėk, – sako jam, – kad viską padarytum pagal tą pavyzdį, kuris tau buvo parodytas ant kalno.

Kristus – aukštesnės sandaros Tarpininkas

6 Dabar jis užima juo prakilnesnę tarnystę, juo aukštesnės, svarbesniais pažadais besiremiančios Sandoros tarpininkas yra.

7 Jeigu ana pirmoji būtų buvusi be trūkumų, nebūtų reikėję ieškoti vietos antrajai. 8 Jis sakė, peikdamas juos:

Štai ateis dienos, – sako Viešpats, –

ir aš su Izraelio namais ir su Judo namais

sudarysiu naują Sandorą.[i2]

9 Ne tokią Sandorą,

kokią buvau sudaręs su jų tėvais

tą dieną, kai paėmiau juos už rankos,

norėdamas išvesti iš Egipto žemės.

Jie neišsaugojo mano Sandoros,

ir aš juos apleidau, – sako Viešpats.

10 Ir štai kokia bus Sandora,

kurią sudarysiu su Izraelio namais,

praslinkus anoms dienoms, – sako Viešpats:

Aš duosiu savo įstatymus jų protams

ir juos įrašysiu jų širdyse,

aš būsiu jiems Dievas,

o jie bus man tauta.

11 Ir nė vienas nebemokys savo tautiečio

nei savo brolio, sakydamas:

„Pažink Viešpatį!“

Jie visi mane pažins,

nuo mažiausio iki didžiausio.

12 Aš atleisiu nedorybes

ir nebeprisiminsiu jų nuodėmių.

13 Sakydamas naują Sandorą, jis nurodė, kad pirmoji yra pasenusi. O kas pasensta ir nukaršta, to greit nebeliks.

  
Išnašos:
1Žyd 8,2: Sandoros palapinė Mozės laikais vaizdavo Dievo Artumo būstinę. Ji tapo dangaus simboliu, todėl tikroji padangtė yra dangus.
2Žyd 8,8: T. y. peikdamas izraelitus; žr. Jer 31,31-34.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas žydamsSkyrius: 8