BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 24 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas žydamsSkyrius: 3

 Laiškas žydams
  
 JĖZUS – IŠTIKIMAS IR ATJAUČIANTIS KUNIGAS
  
Žyd 3

Kristus viršesnis už Mozę

1 Taigi, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite mūsų tikėjimo Apaštalą ir vyriausiąjį Kunigą Jėzų, 2 kuris kaip ir Mozė visuose jo namuose[i1] buvo ištikimas jį paskyrusiam.

3 Juk jis yra pripažintas vertu didesnės garbės už Mozę, kaip didesnės pagarbos vertas statytojas už namą. 4 Mat kiekvieną namą kas nors stato, o visa ko statytojas yra Dievas. 5 Mozė ištikimas visuose jo namuose kaip tarnas būsimiems apreiškimams[i2] paliudyti. 6 O Kristus viešpatauja jo namuose kaip Sūnus, ir tie namai esame mes, jeigu išlaikysime vilties drąsą ir pasididžiavimą.

„Neužkietinkite savo širdžių“

7 Todėl, anot Šventosios Dvasios žodžių:

Jei šiandien išgirsite jo balsą,

8 neužkietinkite savo širdžių,

kaip per maištą, gundymo dieną dykumoje,[i3]

9 kur jūsų tėvai gundė mane ir mėgino,

nors regėjo mano darbus per keturiasdešimt metų.

10 Todėl aš įnirtau prieš šią giminę ir pasakiau:

„Visuomet jie klysta širdyje;

jie nepažįsta mano kelių“.

11 Todėl aš užsirūstinęs prisiekiau:

„Jie neįžengs į mano atilsį!“[i5]

12 Žiūrėkite, broliai, kad kurio jūsų širdyje neužsimegztų netikėjimo piktybė, atitolinanti nuo gyvojo Dievo. 13 Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, – kol dar tebėra šiandien, – kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. 14 Juk mes esame tapę Kristaus dalininkais, – tik išlaikykime iki galo tvirtą pirmykštį pasitikėjimą. 15 Juk pasakyta:

Jei šiandien išgirsite jo balsą,

neužkietinkite savo širdžių kaip per maištą.

16 Kas gi buvo tie, kurie išgirdę maištavo? Ar ne visi Mozės išvestieji iš Egipto?! 17 Prieš ką jis buvo įnirtęs per keturiasdešimt metų? Argi ne prieš nusikaltusius, kurių lavonai krito dykumoje?! 18 O kam prisiekė, jog neįžengs į jo atilsį, jei ne tiems, kurie jo neklausė?! 19 Taigi matome, kad jie negalėjo įžengti dėl netikėjimo.

  
Išnašos:
1Žyd 3,2: Visuose jo namuose – t. y. visoje Dievo vaikų šeimoje, arba Izraelio tautoje.
2Žyd 3,5: Būsimiems apreiškimams (pažodžiui – dalykams, kurie bus pasakyti): kalbama apie Dievo apreiškimus Mozei.
3Žyd 3,8: Mozės išvesti iš Egipto izraelitai maištavo ties Masos ir Meribos vietovėmis Sinajaus pusiasalyje (žr. Iš 17,7).
5Žyd 3,11: Atilsis – tiesiogine prasme – Palestina, tipine (simboline) prasme – amžinasis gyvenimas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas žydamsSkyrius: 3