BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 4

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 4

Ištikimybė išeina į gera

1 [i1]„Dabar tad, Izraeli, klausyk įstatų ir įsakų, kurių aš jus mokau laikytis, kad išliktumėte gyvi įeiti ir paveldėti kraštą, kurį VIEŠPATS, jūsų protėvių Dievas, duoda jums. 5 Štai lygiai kaip man yra VIEŠPATS įsakęs, aš mokau dabar jus laikytis įstatų ir įsakų krašte, į kurį esate pasiruošę įeiti ir jį paveldėti. 6 Laikykitės jų, juos vykdydami, nes tai parodys tautoms jūsų išmintį ir protingumą. Girdėdami apie visus šiuos įstatus, jie sakys: 'Iš tikrųjų išmintingi ir protingi yra žmonės šios didelės tautos!' 7 Kokia kita didelė tauta turi taip arti savęs esantį dievą, kaip yra VIEŠPATS, mūsų Dievas, kada tik mes jo šaukiamės? 8 Ir kokia kita didelė tauta turi įstatus ir įsakus taip teisius, kaip šis mokymas, kurį aš jums duodu?“

Apreiškimas prie Horebo

9 [i2]„Tačiau būk atidus ir saugokis nuoširdžiai, kad neužmirštum dalykų, kuriuos matei savo akimis, ir kad neleistum jiems išslysti iš savo širdies per visas gyvenimo dienas. Mokyk jų savo vaikus ir vaikų vaikus.

  
Išnašos:
1Įst 4,1-4,8: Peoro atsitikimas (žr. Sk 25,1-9) moko, kad paklusnumas Dievo įstatymui sąlygoja gyvenimą Kanaane ir liudija Dievo duotą išmintį.
2Įst 4,9-4,14: Apreiškimas prie Sinajaus-Horebo kalno (žr. Iš 19-20) turi būti nuolatinis priminimas pagarbiai bijoti, t. y. garbinti Viešpatį. Izraeliečiai privalo ne tik atsiminti įvykius, kuriais Dievas susikūrė sau tautą dykumoje, bet ir mokyti savo vaikus juos atsiminti. Atsiminimu kiekviena nauja karta ir pavienis žmogus tampa izraeliečiu, Dievo susikurtos tautos nariu.
3Įst 4,10: Apreiškimas prie Sinajaus-Horebo kalno (žr. Iš 19-20) turi būti nuolatinis priminimas pagarbiai bijoti, t. y. garbinti Viešpatį.
4Įst 4,10:  bijoti, t. y. garbinti Viešpatį.
5Įst 4,20: Egiptas vadinamas geležies lydykla, arba krosnis geležiai lydyti, nes Dievas ten leido izraeliečiams kentėti kelyje į dvasinį subrendimą. Žr. 1 Kar 8,51; Jer 11,4; Iz 48,10.
6Įst 4,25: ... seniai įsikūrę tame krašte: Izraelis praras savo jaunystės dvasią ir džiaugsmą tarnauti Viešpačiui, savo Dievui, būdamas savimi patenkintas.
7Įst 4,34: ... rykštėmis: Dievo galybės veiksmais, sukėlusiais Egipto nelaimes. Žr. Įst 7,19; 29,2.
8Įst 4,37: Penkiaknygės tikėjimo kraityje pasirodo naujas bruožas: Dievas išsirinko Izraelį dėl to, kad jį mylėjo. Žr. Oz 11,1. Todėl ir Izraelio klusnumas Dievui turi remtis meile (žr. Įst 6,4-6).
9Įst 4,48: ... Sijon{as}: kitas Hermono kalno vardas. Žr. Įst 3,9.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 4