BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Tobito knygaSkyrius: 13

 Tobito knyga
  
 Tobito šlovės giesmė
  
Tob 13

1 Tada Tobitas tarė: „Tebūna pašlovintas Dievas,

kuris gyvena amžinai,

nes jo karalystė tveria per visus amžius!

2 Jis ir nuplaka, ir pasigaili,

nubloškia į mirusiųjų pasaulio gelmes

ir parveda iš giliosios bedugnės;

iš jo rankos niekas negali ištrūkti.

3 Izraelio vaikai, šlovinkite jį tautose,

nes jose jis išblaškė jus!

4 Net ten jis parodė savo didybę!

Aukštinkite jį visų gyvųjų akivaizdoje,

nes jis mūsų Viešpats

ir mūsų Dievas.

Jis mūsų Tėvas,

Dievas per amžius!

5 Jis nuplaks jus už jūsų nedorus darbus,

bet ir vėl bus visiems jums gailestingas.

Jis surinks jus iš visų tautų,

kuriose esate išblaškyti.

6 Kai grįšite pas jį

visa savo širdimi ir visa savo gyvastimi,

darydami, kas teisu, jo akivaizdoje,

jis atsigręš į jus,

nebeslėps daugiau nuo jūsų savo veido.

7 Tad dabar pasvarstykite,

ką jis jums yra padaręs;

dėkokite jam visu balsu.

Šlovinkite teisumo Viešpatį,

aukštinkite amžių Karalių.

8 Savo tremties šalyje aš jį išpažinsiu,

jo galybę ir didybę

parodysiu tautai, kuri yra nusidėjusi.

Sugrįžkite pas jį, nusidėjėliai,

ir darykite, kas teisu, jo akivaizdoje.

Galbūt maloniai jis pažvelgs į jus

ir bus jums gailestingas.

9 Aš savo ruožtu aukštinu savo Dievą,

ir dangaus Karaliuje džiūgauja mano gyvastis.

10 Tekalba visa tauta apie jo didybę,

teišpažįsta jį Jeruzalėje.

O Jeruzale, šventasis mieste!

Jis nuplakė tave už tavo rankų darbus,

bet vėl pasigailės teisiųjų vaikų.

11 Išpažink Viešpatį, nes jis geras,

šlovink amžių Karalių,

idant jo Padangtė tavyje

būtų atstatyta su džiaugsmu.

12 Tepradžiugina jis visus tavo tremtinius,

tepuoselėja visus tavo kenčiančius

per visas ateinančias kartas.

13 Visiems žemės pakraščiams švies ryški šviesa:

daug tautų ateis pas tave iš toli toli,

gyventojai tolimiausių žemės pakraščių,

patraukti prie tavęs Viešpaties Dievo vardo,

nešdami savo rankose dovanas dangaus Karaliui.

Karta po kartos giedos tavyje džiaugsmo giesmę,

amžinai tvers išrinktojo miesto vardas.

14 Tebūna prakeikti, kas tave įžeidžia blogu žodžiu,

tebūna prakeikti, kas tave užkariauja

ir išgriauna tavo sienas,

tebūna prakeikti, kas nugriauna tavo bokštus

ir sudegina tavo namus!

Bet tebūna amžinai palaiminti,

kurie tave gerbia!

15 Tad eik ir džiaukis teisiųjų vaikais,

nes jie bus surinkti

ir šlovins amžių Viešpatį.

Palaiminti, kurie tave myli,

palaiminti, kurie džiaugiasi tavo gerove.

16 Palaiminti ir žmonės, kurie sielojasi su tavimi

dėl tavo kančių,

nes jie džiaugsis su tavimi

ir amžinai liudys tavo garbę.

Mano dvasia šlovina Viešpatį,

didįjį Karalių!

17 Jeruzalė bus atstatyta

kaip amžinieji jo Namai.

Koks laimingas būsiu,

jeigu mano palikuonių likutis išliks,

kad galėtų pamatyti

tavo garbę ir išpažinti dangaus Karalių.

18 Jeruzalės vartai bus statomi iš safyro ir smaragdo,

visos sienos ­ iš brangakmenių.

Jeruzalės bokštai bus statomi iš aukso,

visos dantytos viršūnės ­ iš gryno aukso.

Jeruzalės gatvės bus grįstos

rubinais ir Ofyro akmenimis.

Jeruzalės vartai giedos džiaugsmo giesmes,

ir visi jos namai šauks:

‘Aleliuja! Tebūna pašlovintas Izraelio Dievas!’

O palaimintieji šlovins jo šventąjį vardą

dabar ir per amžius.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Tobito knygaSkyrius: 13