BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 10 02 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Sofonijo knygaSkyrius: 1

 Sofonijo knyga
  
 Viešpaties teismo diena
  
Sof 1

1 VIEŠPATIES žodis Ezekijo sūnaus Amarijos sūnaus Gedalijos sūnaus Kušio sūnui Sofonijui, Judo karaliaus Amono sūnaus Jošijo dienomis.

2 Šluote nušluosiu visa nuo žemės paviršiaus, ­

tai VIEŠPATIES žodis. ­

3 Nušluosiu žmones ir gyvulius,

nušluosiu padangių paukščius ir jūros žuvis.

Parblokšiu nedorėlius,

išnaikinsiu žmoniją nuo žemės paviršiaus, ­

tai VIEŠPATIES žodis. ­

4 Pakelsiu ranką prieš Judą

ir prieš visus Jeruzalės gyventojus.

Išnaikinsiu iš šios vietos

visas Baalo liekanas

ir patį stabmeldžių kunigų vardą,

5 visus, kurie ant stogų garbina

dangaus Galybes[i1],

visus, kurie garbina ir prisiekia VIEŠPAČIUI,

bet prisiekia ir Melechui,

6 visus, kurie paliko VIEŠPATĮ

ir nei VIEŠPATIES ieško, nei jo paiso.

7 Tylėk Viešpaties DIEVO akivaizdoje!

Juk VIEŠPATIES diena arti;

VIEŠPATS parengė kruviną auką,

pašventė savo svečius.

8 VIEŠPATIES kruvinos aukos dieną

nubausiu didžiūnus bei karaliaus sūnus ir visus,

kurie rengiasi svetimšalių apdarais.

9 Tą dieną nubausiu visus,

kurie šoka per slenkstį[i2],

pripildo savo valdovo namus

smurto ir apgavysčių.

10 Ir tą dieną, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

bus girdėti šauksmai nuo Žuvų vartų[i3],

aimanos iš Antrojo kvartalo[i4],

didelis bildesys nuo kalvų.

11 Aimanuoja Machtešo[i5] gyventojai,

nes žuvo visi pirkliai;

visi, kas sveria sidabrą, sunaikinti.

12 Tą dieną išnaršysiu Jeruzalę su žiburiu

ir nubausiu žmones,

kurie patenkinti ilsisi ant savo nuosėdų[i6],

manydami savo širdyse:

„VIEŠPATS nedarys gero,

bet nedarys nė pikto.“

13 Bus išplėšti jų turtai

ir sunaikinti jų namai.

Nors jie statosi namus,

juose negyvens,

nors jie veisia vynuogynus,

jų vyno negers.

14 Didžioji VIEŠPATIES diena jau arti,

arti ir sparčiai artėja.

Klausykis, VIEŠPATIES diena!

„Ji karti!“ ­

galiūnas ten klykia!

15 Tai bus pykčio diena,

sielvarto ir skausmo diena,

pražūties ir siaubo diena,

tamsos ir sutemų diena,

juodų debesų diena,

16 diena rago garsų ir kovos šauksmų

prie įtvirtintų miestų

ir didingų tvirtovių bokštų.

17 Sukelsiu žmonėms tokį sielvartą,

kad jie vaikščios lyg akli.

Kadangi jie nusidėjo VIEŠPAČIUI,

jų kraujas bus išpilamas kaip dulkės

ir jų viduriai išverčiami kaip mėšlas.

18 VIEŠPATIES pykčio dieną

nepajėgs jų išgelbėti

nei auksas, nei sidabras.

Jo pavydo ugnyje

bus sunaikinta visa žemė.

Visišką ir baisų galą jis padarys

visiems žemės gyventojams.

  
Išnašos:
1Sof 1,5: T.y. šviesulius.
2Sof 1,9: Žr. 1 Sam 5,5.
3Sof 1,10: Jeruzalės miesto dalys.
4Sof 1,10: Jeruzalės miesto dalys.
5Sof 1,11: Jeruzalės miesto dalys.
6Sof 1,12: T.y. sutingę ir ištižę.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Sofonijo knygaSkyrius: 1