BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 7

 Siracido knyga
  
 Gyvenimo patarimai
  
Sir 7

1 Nedaryk pikta,

ir pikta tavęs niekada neužklups.

2 Venk nedorumo,

ir jis nuo tavęs tolinsis.

3 Mano vaike, nesėk į vagas neteisingumo,

kad nereikėtų nuimti septyneriopo derliaus.

4 Neprašyk aukštų pareigų iš Viešpaties

ar garbingo krėslo iš karaliaus.

5 Nesipuikauk savo dorumu prieš Viešpatį

ir nerodyk savo išminties prieš karalių.

6 Nesistenk tapti teisėju,

jeigu neturi jėgų neteisingumą rauti,

idant neliktumei šališkas didžiūnams

ir taip nesuterštumei savo dorumo.

7 Nenusikalsk miesto bendruomenei

nei užsitrauk sueigoje gėdos.

8 Nepadaryk nuodėmės dukart;

juk net už vieną neliksi nenubaustas.

9 Nesakyk: „Jis brangins mano dovanų gausybę;

Aukščiausiasis priims mano atnašas.“

10 Nebūk nusiminęs melsdamasis,

nebūk nerangus duodamas išmaldą.

11 Nesijuok iš apkartusios širdies žmogaus;

pagalvok apie tą, kuris pažemina ir išaukština.

12 Nesumanyk skriausti savo brolio

nei savo draugo ar bendro.

13 Nelaikyk malonumu tarti melą po melo,

nes tai niekada gerai nesibaigia.

14 Nepostringauk seniūnų sueigoje

ir nekartok žodžių, kai meldiesi.

15 Nevenk sunkių darbų ar žemės ūkio darbo,

kuris buvo Aukščiausiojo sukurtas.

16 Nelaikyk savęs geresniu už savo bendrus;

atmink, kad jo pyktis nedels.

17 Vis labiau nusižemink,

nes mirtingųjų laukia ugnis ir kirmėlės.

18 Nemainyk draugo į pinigus

ar tikro brolio į auksą iš Ofyro.

19 Nesiskirk su išmintinga ir gera žmona,

nes jos malonus artumas vertesnis už auksą.

20 Nesielk blogai su sąžiningai dirbančiu vergu

ar darbui atsidavusiu samdiniu.

21 Mylėk protingą vergą kaip save patį,

neatsisakyk jam duoti laisvės.

22 Turi galvijų? Rūpinkis jais;

jeigu jie tau naudingi, laikyk juos.

23 Turi sūnų? Drausmink juos,

sprandus lenk jiems nuo mažens.

24 Turi dukterų? Laikyk jas skaisčias,

nebūk joms nuolaidus.

25 Išleisk dukterį už vyro ir užbaigsi didelį darbą,

bet išleisk už protingo vyro.

26 Turi žmoną, kuri tau patinka? Nesiskirk su ja;

žmonai, kurios nemėgsti, savęs nepatikėk.

27 Visa širdimi gerbk savo tėvą,

neužmiršk savo motinos gimdymo skausmų.

28 Atmink, kad iš šių tėvų esi gimęs;

ką gali jiems duoti už visa, ką jie tau yra davę?

29 Visa savo siela pagarbiai bijok Viešpaties

ir gerbk jo kunigus.

30 Visomis savo jėgomis mylėk savo Kūrėją

ir rūpinkis jo tarnais.

31 Pagarbiai bijok Viešpaties ir gerbk kunigą;

atiduok jam jo dalį, kaip tau įsakyta:

pirmienas, atnašas už kaltę, peties dovaną,

pašventinimo auką ir šventųjų atnašų pirmienas.

32 Ir vargšui ištiesk ranką,

kad tavo paties palaima būtų sklidina.

33 Būk dosnus kiekvienam gyvajam,

neatsisakyk būti geras net mirusiesiems.

34 Nesišalink verkiančiųjų,

bet liūdėk su liūdinčiaisiais.

35 Nedelsk aplankyti ligonį,

nes už tokius darbus būsi mylimas.

36 Kad ir ką darytum,

visada atmink savo gyvenimo pabaigą,

ir niekada nenusidėsi.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 7