BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 28

 Siracido knyga
  
Sir 28

2 Atleisk savo artimui už padarytą skriaudą,

ir tuomet, kai melsiesi, nuodėmės bus atleistos tau.

3 Argi žmogus galėtų puoselėti pyktį ant artimo

ir laukti iš Viešpaties išgydymo?

4 Argi žmogus atsisakytų atleisti į save panašiam,

tačiau ieškotų savo nuodėmių atleidimo?

5 Jei žmogus, būdamas trapus, puoselėtų pyktį,

tai kas atleis jam nuodėmes?

6 Atmink savo paskutines dienas, atmesk nesantaiką;

atmink mirtį bei puvimą

ir būk ištikimas jo įsakymams!

7 Atmink įsakymus ir neširsk ant artimo;

atmink Aukščiausiojo Sandorą ir atleisk kaltę!

Barniai ir apkalbos

8 Susilaikyk nuo rietenų, ir sumažės tavo nuodėmės,

nes priekabus žmogus sukelia kivirčą,

9 o nusidėjėlis suardo draugystes

ir sėja nesantaiką tarp taikingų žmonių.

10 Juo daugiau malkų, juo didesnė bus ugnis;

juo didesnis užsispyrimas, juo labiau stiprės kivirčas;

juo didesnė žmogaus jėga, juo didesnė bus jo rūstybė,

juo didesni jo turtai, juo didesnis bus jo pyktis.

11 Sakai ir derva padeda ugniai įsiliepsnoti,

o primygtiniai kivirčai veda į kraujo praliejimą.

12 Jeigu pūti žariją, ji įsiliepsnoja,

jeigu į ją spjauni, ji užgęsta.

Bet viena ir kita išeina iš tavo burnos!

13 Tebūna prakeikti apkalbinėtojas ir dviliežuvis,

nes jie daugeliui suardo ramybę.

14 Šmeižtas sukrėtė daugelį

ir išblaškė kaip bėglius po svetimas šalis;

jis sunaikino įtvirtintus miestus

ir išardė didžiūnų rūmus.

15 Šmeižtas išvarė sumanias moteris iš namų

ir atėmė jų triūso vaisius.

16 Kas kreipia dėmesį į šmeižtą, tas neturės poilsio

nei galės gyventi ramybėje.

17 Botago kirtis palieka randą,

o liežuvio kirtis sutrupina kaulus.

18 Daug yra kritusių nuo aštraus kalavijo,

bet ne tiek, kiek kritusių nuo liežuvio.

19 Laimingas, kas nuo jo apsaugotas,

kas nėra patyręs jo pykčio,

kas nėra nešęs jo jungo

ir kas nėra buvęs jo supančiotas.

20 Juk jo jungas ­ geležies jungas,

o jo pančiai ­ vario pančiai!

21 Baisi yra mirtis, kuria jis ištinka;

palyginti su ja, net mirusiųjų pasaulis yra laimėjimas.

22 Jis neturi galybės tarp teisiųjų;

jo liepsnoje jie nebus sudeginti.

23 Kas palieka Viešpatį, tas taps liežuvio aukomis,

kai jis degs tarp jų neužgesinamas!

Jis puls juos lyg liūtas,

draskys į gabalus lyg leopardas.

24 A Kaip aptveri savo nuosavybę erškėčiais,

24 B Kaip užantspauduoji savo sidabrą ir auksą,

25 A taip pasverk savo žodžius svarstyklių svarsčiais.

25 B taip padaryk savo burnai duris su velkėmis.

26 Saugok savo liežuvį, kad nesukluptų

ir kad tu netaptum auka iš pasalų tykojančio priešo.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 28