BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 02 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 1

 Siracido knyga
  
 Išminties kilmė
  
Sir 1

1 Visa išmintis ateina iš Viešpaties,

ir pasilieka jame amžinai.

2 Pajūrio smiltys, lietaus lašai,

amžinybės dienos ­ kas gali tai suskaičiuoti?

3 Dangaus aukštis, žemės plotis,

bedugnės gelmės ­ kas gali tai ištirti?

4 Anksčiau už visa kita buvo sukurta išmintis;

nuo amžių išmani jos įžvalga.

5 Išminties šaltinis ­ aukštybių Dievo žodis,

jos upeliukai ­ amžini įsakymai[i1].

6 Kam buvo apreikšta išminties šaknis?

Kas perpranta jos išmaningumą?

7 Kam buvo atskleistas išminties išmanymas?

Kas perprato jos didžiają patirtį?

8 Tėra tik vienas, išmintingas, šiurpą keliantis,

savo soste sėdintis

9 Viešpats. Jis sukūrė ją,

apžiūrėjo ir apsvarstė.

10 Jis išliejo ją ant visų savo darbų,

ant kiekvieno gyvo kūrinio pagal savo dosnumą,

apliejo ja jį mylinčiuosius.

Dievo baimė

11 Pagarbi Viešpaties baimė yra garbė ir pasididžiavimas,

laimė ir šventės džiugesio vainikas.

12 Pagarbi Viešpaties baimė sušildo širdį,

teikdama linksmumo, džiaugsmo ir ilgą gyvenimą.

13 Kas pagarbiai bijo VIEŠPATIES, tam viskas baigsis gerai;

mirties dieną jis bus laimingas[i2].

Pagarbi Viešpaties baimė yra Viešpaties dovana;

jis meilei padaro tvirtus takus.

14 Pagarbi Viešpaties baimė ­ išminties pradžia;

ji sukuriama ištikimiesiems dar jų motinos įsčiose.

15 Ji amžini žmonijos pamatai

ir jų palikuonims liks ištikima.

16 Pagarbi Viešpaties baimė ­ išminties pilnatvė;

mirtinguosius ji apsvaigina savo vaisiais.

17 Visus savo namus ji pripildo rinktinių valgių,

o svirnus ­ pjūties derliaus.

18 Pagarbi Viešpaties baimė ­ išminties vainikas:

ji leidžia klestėti ramybei ir sveikatai.

19 Ji apipila pažinimu ir įžvalgiu supratimu,

ji didžiai pagerbia tuos, kurie jos laikosi.

20 Išminties šaknis ­ pagarbi Viešpaties baimė,

o jos šakos ­ ilgas gyvenimas.

21 Pagarbi Viešpaties baimė toli nuvaro nuodėmę;

būdama su žmogumi, ji nugręžia pyktį[i3].

Kantrumas ir išmintis

22 Neteisingas pyktis negali būti pateisintas,

nes pyktis stumia žmogų į pražūtį.

23 Kantrus žmogus ramiai laikosi valandėlę,

ir jam grįžta rimtis.

24 Valandėlę jis susilaiko netaręs žodžio,

o paskui daugelio lūpos skelbia jo sveiką nuovoką.

25 Išminties aruoduose yra išmintingų patarlių,

bet nusidėjėlis bjaurisi pagarbia Viešpaties baime.

26 Jei trokšti išminties, laikykis įsakymų,

ir Viešpats jos tau dosniai suteiks.

27 Juk pagarbi Viešpaties baimė yra išmintis ir drausmė,

o pasitikintis nusižeminimas jį džiugina.

28 Nebūk neklusnus pagarbiai Dievo baimei

ir nesiartink prie jo dviveidiška širdimi.

29 Nesielk veidmainiškai su žmonėmis

ir saugok savo lūpas.

30 Neaukštink savęs, kad nenupultum

ir neužsitrauktum gėdos.

Viešpats apreikš tavo paslaptis

ir parblokš tave bendruomenės sueigoje,

nes tu neatėjai su pagarbia Viešpaties baime,

ir tavo širdis buvo pilna vyliaus.

  
Išnašos:
1Sir 1,5: Kai kuriuose rankr. eil. 5 praleista.
2Sir 1,13: Kai kuriuose rankr. eil. 13 tolesnė dalis praleista.
3Sir 1,21: Kai kuriuose rankr. eil. 21 praleista.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 1