BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 03 05 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 2

 Siracido knyga
  
 Pasitikėjimas Dievu
  
Sir 2

1 Mano vaike, jei nori tarnauti Viešpačiui,

būk pasiruošęs bandymui.

2 Būk nuoširdus ir tvirtas,

nesikarščiuok nelaimės ištiktas.

3 Lik jam ištikimas ir nenusigręžk nuo jo;

tada tavo ateitis bus puiki.

4 Priimk visa, kas tau nutiks,

būk kantrus didelėje nelaimėje.

5 Juk auksas išbandomas ugnyje,

o žmonės, kuriuos Dievas laiko vertais, ­

pažeminimo lydykloje.

6 Pasitikėk Dievu, ir jis tau padės;

ištiesink savo kelius ir turėk jame vilties.

7 Jūs, pagarbiai bijantys Viešpaties,

pasitikėkite jo gailestingumu

ir nenutolkite, kad nenupultumėte.

8 Jūs, pagarbiai bijantys Viešpaties,

pasitikėkite juo ir neprarasite atlygio.

9 Jūs, pagarbiai bijantys Viešpaties,

laukite jo gerų dovanų ­

išliekančio džiaugsmo ir gailestingumo.

10 Pažvelkite į praėjusias kartas ir apsvarstykite:

ar kas nors, pasitikėjęs Viešpačiu,

buvo apviltas?

Ar kas nors, buvęs ištikimas pagarbiai jo bijodamas,

buvo paliktas?

Ar kas nors, šaukęsis jo pagalbos,

buvo atmestas?

11 Užjaučiąs ir gailestingas yra Viešpats;

jis atleidžia nuodėmes, jis padeda nelaimėje.

12 Vargas bailioms širdims bei nuleistoms rankoms

ir nusidėjėliui, einančiam dviem takais!

13 Vargas bailia´i širdžiai, kuri nepasitiki,

nes dėl to ji neras pastogės!

14 Vargas jums, praradusiems viltį!

Ką darysite, kai Viešpats ateis atsiskaityti?

15 Pagarbiai bijantys Viešpaties

neniekina jo žodžių,

jį mylintys laikosi jo kelių.

16 Pagarbiai bijantys Viešpaties

stengiasi jam patikti,

jį mylintys sotinasi jo Įstatymu.

17 Pagarbiai bijantys Viešpaties

parengia savo širdis ir prieš jį nusižemina.

18 Pulkime į rankas Viešpačiui,

bet ne mirtingiesiems,

nes jo didybei prilygsta jo gailestingumas,

o jo vardui ­ jo darbai.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 2