BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 95

 Psalmynas
  
Ps 95

1 Ateikite, džiaugsmingai giedokime VIEŠPAČIUI,

šaukime iš džiaugsmo mūsų išganymo Uolai!

2 Artinkimės prie jo su padėka,

iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes!

3 Juk VIEŠPATS ­ didis Dievas,

galingas Karalius, aukštesnis už visus dievus.

4 Jo rankose žemės gelmės,

ir kalnų viršūnės jam priklauso.

5 Jo yra jūra ­ jis ją padarė ­

ir sausuma ­ jo rankos ją sukūrė.

6 Ateikime, pagarbinkime ir pulkime kniūbsti,

klaupkimės prieš VIEŠPATĮ, mūsų Kūrėją!

7 Juk jis mūsų Dievas,

o mes ­ tauta, kurią jis gano,

kaimenė, kurią jis veda.

O kad išgirstumėte šiandien, ką jis sako!

8 „Nebūkite kietaširdžiai, kaip prie Meribos,

kaip Masos dieną[i1] dykumoje;

9 ten jūsų protėviai gundė mane,

bandė mane, nors buvo matę mano darbus.

10 Keturias dešimtis metų

kokti man buvo toji karta.

Tariau: ‘Tai žmonės, kurių širdis klysta;

jie negerbia mano kelių.’

11 Užtat įniršęs prisiekiau:

‘Į mano poilsio kraštą jie neįžengs.’“

  
Išnašos:
1Ps 95,8: Žr. Iš 17,7.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 95