BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 79

 Psalmynas
  
Ps 79

1 Asafo psalmė. Dieve, tautos užpuolė tavo paveldą,

suteršė tavo šventyklą,

ir pavertė Jeruzalę griuvėsiais.

2 Tavo tarnų lavonus jie paliko suplėšyti paukščiams,

tavo ištikimųjų kūnus ­ sudraskyti žemės žvėrims.

3 Jeruzalėje jų kraujas liejosi kaip vanduo,

ir nebuvo kam jų palaidoti.

4 Mes tapome pasityčiojimu savo kaimynams,

esame niekinami ir išjuokiami iš visų pusių.

5 Kiek ilgai, VIEŠPATIE? Nejau amžinai tu pyksi?

Nejau tavo pavydulingas pyktis degs lyg ugnis?

6 Išliek savo pyktį ant tautų, kurios tavęs nepripažįsta,

ir ant karalysčių, kurios tavo vardo nesišaukia.

7 Juk jos išžudė Jokūbo palikuonis

ir nuniokojo jų kraštą.

8 Nebausk mūsų už mūsų protėvių kaltes;

teskuba tavo gailestingumas mūsų pasitikti,

nes mes apimti nevilties.

9 Padėk mums, Dieve, ir gelbėk mus

dėl savo vardo garbės!

Išgelbėk mus ir atleisk mūsų nuodėmes

dėl savo vardo!

10 Kodėl gi tautos turėtų sakyti: „Kurgi tas jų Dievas?“

Mums matant tepatiria tautos,

kad tu atkeršiji už savo tarnų kraujo praliejimą.

11 Tepasiekia tave belaisvių vaitojimas;

išlaisvink pasmerktuosius mirti,

kaip dera tavo didžia´i galybei.

12 Viešpatie, atmokėk mūsų kaimynams septyneriopai

už visus tau mestus įžeidimus!

13 Tada mes, tavo tauta, tavo ganyklos kaimenė,

amžinai tau dėkosime,

per kartų kartas skelbsime tavo šlovę.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 79