BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 77

 Psalmynas
  
Ps 77

1 Choro vadovui. Pagal Jedutūną. Asafo psalmė.

2 Mano balsas kyla pas Dievą, aš garsiai šaukiuosi;

mano balsas kyla pas Dievą, kad jis mane išgirstų.

3 Savo nelaimės dieną meldžiuosi Viešpačiui;

visą naktį nepailsdamas tiesiu rankas,

bet mano širdis neranda paguodos.

4 Prisimenu Dievą ir vaitoju;

kai pamąstau, prarandu viltį. Sela.

5 Tu man neleidi sudėti akių;

aš taip susirūpinęs, kad nebeištariu žodžio.

6 Mąstau apie senovės dienas,

seniai praėjusius metus.

7 Naktis praleidžiu kalbėdamasis su savimi;

mąstau ir klausiu savęs:

8 „Argi amžinai atmes mus Viešpats

ir niekados mums nebebus maloningas?

9 Nejau jis nustos mus mylėjęs

ir amžinai liks neįvykdytas jo pažadas?

10 Argi užmiršo Dievas, kaip pasigailėti,

ir pykčio įniršyje nutildė savo gailestingumą?“ Sela.

11 Tuomet tariau: „Mano kaltė,

kad pasikeitė Aukščiausiojo dešinė.“

12 Mąstau apie VIEŠPATIES darbus;

taip, atsimenu ankstesnius tavo stebuklus.

13 Apmąstau visus tavo darbus

ir apsvarstau tavo veiksmus.

14 Visa, ką darai, Dieve, yra šventa.

Kuris dievas yra toks didis kaip Dievas?

15 Tu esi Dievas, darantis nuostabius darbus;

tu savo galybę apreiškei tautoms.

16 Galingu mostu atpirkai savo tautą,

Jokūbo ir Juozapo vaikus. Sela.

17 Vandenys pamatė tave, Dieve,

vandenys pamatė tave ir pabūgo,

net jūros gelmės drebėjo.

18 Debesys prapliupo lietumi,

padangės aidėjo griausmais,

visur žaibavo tavo strėlės.

19 Tavo perkūnas dardėjo lyg ratai,

tavo žaibai apšvietė pasaulį;

žemė drebėjo ir purtėsi.

20 Tavo kelias ėjo per jūrą,

tavo takas ­ per galingus vandenis,

bet tavo pėdos buvo matomos.

21 Tu vedei savo tautą lyg kaimenę

Mozės ir Aarono rankomis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 77