BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 50

 Psalmynas
  
Ps 50

1 Asafo psalmė. Dievas, VIEŠPATS Dievas, kalba,

jis sušaukia visą žemę nuo Rytų ligi Vakarų.

2 Iš Siono, grožio viršūnės,

Dievas švyti.

3 Mūsų Dievas ateina, bet ne tyliai;

pirma jo ­ ryjanti ugnis,

aplink jį ­ smarki audra.

4 Jis pasišaukia dangų ir žemę

savo tautos teismui.

5 „Atveskite man ištikimuosius,

kurie, atnašaudami auką, sudarė Sandorą su manimi!“

6 Tada dangus skelbia jo teisumą,

nes pats Dievas yra teisėjas. Sela.

7 „Klausykis, mano tauta, aš kalbėsiu,

Izraeli, aš kaltinsiu tave.

Aš Dievas, tavo Dievas.

8 Peikiu jus ne dėl jūsų aukų,

nes jūsų deginamąsias aukas visuomet matau.

9 Neimu iš jūsų ūkio jokio jaučio

ar ožio iš jūsų gardų.

10 Juk man priklauso visi gyvūnai miške,

galvijai ant tūkstančio kalvų.

11 Žinau visus laukinius paukščius;

visa, kas juda laukuose, yra mano.

12 Jei būčiau alkanas, tau nesiskųsčiau,

nes mano yra pasaulis ir visa, kas jame.

13 Argi aš valgau jaučių mėsą

ar geriu ožių kraują?

14 Atnašauk Dievui bendravimo auką

ir vykdyk savo įžadus Aukščiausiajam.

15 Šaukis manęs vargo dieną;

išgelbėsiu tave, ir tu mane šlovinsi.“

16 Bet nedorėliui Dievas sako:

„Kokią teisę turi kartoti mano įstatus

ir kalbėti apie mano Sandorą!

17 Juk nekenti mano auklėjimo

ir atmeti mano įsakus.

18 Vagį pamatęs, tampi jo bendru

ir bičiuliaujiesi su tais, kurie svetimauja.

19 Savo lūpoms davei valią piktam,

tavo liežuvis skleidžia apgaulę.

20 Sėdi ir apkalbi savo brolį,

šmeiži savo motinos vaiką.

21 Visa tai padarei, bet aš nieko nesakiau,

ir tu manei, kad aš esu toks, kaip tu.

Tad dabar tave peikiu ir kaltinu.

22 Tad suvokite tai, užmirštantieji Dievą,

antraip jus suplėšysiu,

ir nebus kas jus išgelbėtų.

23 Kas aukoja bendravimo auką, mane pagerbia,

ir tam, kuris taiso savo kelią,

aš parodysiu Dievo išganymą.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 50