BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 49

 Psalmynas
  
Ps 49

1 Choro vadovui. Koracho sūnų psalmė.

2 Pasiklausykite, visi žmonės, ką pasakysiu!

Klausykitės, visi pasaulio gyventojai,

3 didžiūnai ir prastuoliai,

turtuoliai ir vargšai!

4 Žodžiai, kuriuos tariu, išmintingi,

mano širdies kalba kupina įžvalgos.

5 Telksiuos į išminties posakį

ir, skambindamas arfa, aiškinsiu jo mįslę.

6 Kodėl turėčiau bijoti vargo dienomis,

kai mane apninka nedori priešai,

7 žmonės, kurie pasitiki savo turtais

ir didžiuojasi savo lobių gausumu.

8 Joks žmogus negali savęs atpirkti

ar mokėti Dievui savo išpirkos.

9 Žmogaus gyvasties kaina per aukšta:

ką jis galėtų mokėti, niekada nebūtų gana,

10 kad sulaikytų jį nuo kapo

ir leistų jam amžinai gyventi.

11 Juk žmogus mato, kad miršta net išmintingieji,

kaip ir kvaili bei nemokšos,

palikdami kitiems savo turtus.

12 Kapas ­ amžini jų namai,

buveinė per kartų kartas,

nors savo vardu jie praminė šalis.

13 Mirtingasis negali išlikti savo didybėje,

jis panašus į nugaištantį gyvulį.

14 Toks kelias tų, kurie išpuikę,

galas tų, kurie patenkinti savo turtais. Sela.

15 Tarsi avys jie gūžina į Šeolą;

mirtis bus jų piemuo.

Dorieji viešpataus jiems aušros metu,

o jų išdidumas greitai pradings.

Šešėlių pasaulis taps jų namais.

16 Bet mano gyvastį Dievas atpirks

iš Šeolo nagų, nes jis teiksis mane pasiimti. Sela.

17 Nesijaudink, jei kas turtėja,

jei jo turtai didėja.

18 Juk su savimi pasiimti negalės nieko, kai mirs,

jo turtai neis kartu su juo į kapą.

19 Nors žmogus, gyvas būdamas, manytų esąs laimingas,

nors ir būtų giriamas, nes jam sekasi,

20 jis turi dėtis į būrį savo protėvių,

kurie daugiau niekada nebematys šviesos.

21 Mirtingasis nesupranta didybės,

jis panašus į nugaištantį gyvulį.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 49