BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 115

 Psalmynas
  
Ps 115

1 [i1] Ne mums, VIEŠPATIE, ne mums,

bet savo vardui teik garbę

dėl savo gerumo ir ištikimybės.

2 Kodėl turėtų tautos klausti:

„Kurgi tas jų Dievas?“

3 Mūsų Dievas ­ danguje;

jis daro visa, kas jam patinka.

4 Jų stabai ­ iš sidabro ir aukso,

padaryti žmonių rankomis.

5 Jie turi burnas, bet nekalba,

turi akis, bet nemato,

6 turi ausis, bet negirdi,

turi nosis, bet neužuodžia,

7 turi rankas, bet negali lytėti,

turi kojas, bet nevaikšto.

8 Panašūs į juos bus ir tie,

kas juos dirba ir kas jais pasitiki.

9 Izraelio namai pasitiki VIEŠPAČIU,

jis jų pagalba ir skydas.

10 Aarono namai pasitiki VIEŠPAČIU,

jis jų pagalba ir skydas.

11 Kas pagarbiai bijo VIEŠPATIES,

kas VIEŠPAČIU pasitiki,

tų pagalba ir skydas jis yra.

12 VIEŠPATS rūpinasi mumis ir palaimins mus:

jis palaimins Izraelio namus,

jis palaimins Aarono namus,

13 jis palaimins pagarbiai bijančius VIEŠPATIES ­

ir prastuolius, ir didžiūnus.

14 Tepadaugina jus VIEŠPATS,

jus ir jūsų palikuonis.

15 Būkite palaiminti VIEŠPATIES,

dangaus ir žemės Kūrėjo.

16 Dangūs ­ VIEŠPATIES dangūs,

bet žemę jis davė žmogui.

17 Ne mirusieji šlovina VIEŠPATĮ,

ne tie, kurie nužengia į tylos buveinę.

18 Mes, gyvieji, garbinsime tave

dabar ir per amžius.

Šlovinkite VIEŠPATĮ!

  
Išnašos:
1Ps 115,1: Gr. Septuagintos ir lot. Vulgatos vertimuose hebr. Ps 114 ir Ps 115 sujungtos į vieną Ps 113.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 115