BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 116

 Psalmynas
  
Ps 116

1 Myliu VIEŠPATĮ, nes jis girdi

ir klausosi mano maldavimų.

2 Jis girdi mane,

tad šauksiuosi jo, kol tik būsiu gyvas.

3 Mirties kilpos apraizgė mane,

Šeolo kančios apėmė,

buvau pilnas sielvarto ir nerimo.

4 Tada šaukiausi VIEŠPATIES vardu:

„O VIEŠPATIE, maldauju tave,

gelbėk mano gyvastį!“

5 VIEŠPATS maloningas ir teisus,

mūsų Dievas gailestingas.

6 VIEŠPATS gina bejėgius;

kai buvau pavojuje, jis mane išgelbėjo.

7 Nusiramink, mano širdie,

nes Dievas buvo man geras.

8 Jis išgelbėjo mane nuo mirties,

nušluostė man ašaras,

neleido mano kojoms paslysti.

9 Todėl einu savo keliu VIEŠPATIES Artume

gyvųjų šalyje[i1].

10 Pasitikėjau net sakydamas:

„Esu baisiai kančios prislėgtas!“ ­

11 net nustėręs sakydamas:

„Visi žmonės ­ melagiai!“

12 Kuo galiu atsilyginti VIEŠPAČIUI už visa,

ko jis dosniai man davė?

13 Kelsiu išganymo taurę[i2]

ir vardu šauksiuosi VIEŠPATIES.

14 Savo įžadus VIEŠPAČIUI vykdysiu

visos jo tautos sueigoje.

15 Skaudi VIEŠPAČIUI

jo ištikimųjų mirtis.

16 O VIEŠPATIE, aš tavo tarnas ir tarnauju tau,

kaip tarnavo mano motina.

Mano pančius tu atrišai,

17 tad atnašausiu tau bendravimo auką

ir vardu šauksiuosi VIEŠPATIES.

18 Savo įžadus VIEŠPAČIUI vykdysiu

visos jo tautos sueigoje ­

19 VIEŠPATIES Namų kiemuose,

tavo viduryje, Jeruzale!

Šlovinkite VIEŠPATĮ!

  
Išnašos:
1Ps 116,9: Gr. Septuagintos ir lot. Vulgatos vertimuose hebr. Ps 116,1-9 laikoma Ps 114, o hebr. Ps 116,10-19 - Ps 115.
2Ps 116,13: T.y. aukosiu liejamąją vyno atnaųą.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 116