BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 02 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Joelio knygaSkyrius: 1

 Joelio knyga
  
 Skėrių rykštė
  
Jl 1

1 VIEŠPATIES žodis Petuelio sūnui Joeliui.

2 Išklausykite tai, seniūnai,

išgirskite, visi krašto gyventojai!

Argi įvyko kas panašaus jūsų dienomis

arba jūsų protėvių dienomis?

3 Pasakokite apie tai savo vaikams,

jūsų vaikai tepasakoja savo vaikams,

o jų vaikai ­ tolesnei kartai.

4 Kas liko nuo skėrių vikšrų,

suėdė skraidantys skėriai.

Kas liko nuo skraidančių skėrių,

suėdė šokinėjantys skėriai.

Kas liko nuo šokinėjančių skėrių,

suėdė skėriai rijikai.

5 Pabuskite, girtuokliai, ir verkite;

aimanuokite, visi vyno gėrėjai,

dėl saldaus vyno;

jis atitrauktas jums nuo burnos.

6 Prieš mano kraštą pakilo tauta,

galinga ir nesuskaičiuojama.

Jos dantys ­ liūto,

o iltys ­ liūtės.

7 Ji nuniokojo mano vynmedžius

ir pakenkė mano figmedžiams;

ji nulupo jų žievę ir numetė žemėn,

palikdama jų šakas baltas.

8 Raudok tarsi mergelė, vilkinti ašutine,

dėl savo jaunystės vyro!

9 Javų atnašos ir liejamosios aukos

dingo iš VIEŠPATIES Namų.

Kunigai, VIEŠPATIES tarnai,

gedi.

10 Laukai nuniokoti, žemė gedi,

nes javai sunaikinti,

naujo vyno nėra,

aliejus išseko.

11 Baisėkitės, artojai,

aimanuokite, vynuogininkai,

dėl kviečių ir miežių,

nes laukų derlius žuvo.

12 Vynmedis vysta,

figmedis svyra.

Granatmedis, palmė ir obelis,

visi laukų medžiai nuvytę.

Ir žmonių džiaugsmas dingsta.

13 Vilkitės ašutinę ir raudokite, kunigai,

aimanuokite, aukuro tarnai!

Ateikite, išbūkite naktį su ašutine,

mano Dievo tarnai,

nes jūsų Dievo Namams trūksta javų atnašų

ir liejamųjų aukų.

14 Paskelbkite pasninką,

sušaukite į iškilmę bendriją.

Surinkite seniūnus

ir visus krašto gyventojus

į VIEŠPATIES, jūsų Dievo, Namus

ir maldaukite VIEŠPATĮ.

15 Ak, ta diena!

VIEŠPATIES diena jau arti,

ji ateina kaip sunaikinimas iš Visagalio.

16 Argi ne mūsų pačių akyse

atimamas maistas,

o iš mūsų Dievo Namų ­

džiaugsmas ir linksmybė?

17 Sėklos sudžiūva po grumstais,

sandėliai ištuštinti,

svirnai nugriauti,

nes nebėra grūdų.

18 Kaip kenčia gyvuliai!

Galvijų bandos klajoja suglumusios,

nes nėra ganyklos;

net avių kaimenės apstulbintos.

19 VIEŠPATIE, tavęs šaukiuosi,

nes ugnis surijo tyrlaukių ganyklas

ir liepsnos sudegino visus laukų medžius.

20 Net laukiniai žvėrys žvelgia į tave,

nes išdžiūvo upės,

ir ugnis surijo tyrlaukių ganyklas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Joelio knygaSkyrius: 1