BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 09 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Juditos knygaSkyrius: 12

 Juditos knyga
  
Jdt 12

1 Tuomet jis paliepė nuvesti ją į vietą, kur buvo laikomi sidabro indai, ir įsakė parengti stalą su jo paties skanėstais jai pavalgyti ir jo paties vyno atsigerti. 2 Bet Judita tarė: „Nevalgysiu jų, idant nenusidėčiau. Užteks man to, ką atsinešiau.“ ­ 3 „Bet jei tavo atsargos išsibaigs, ­ klausė Holofernas, ­ kur galėsi daugiau jų gauti? Juk iš tavo žmonių nėra nė vieno su mumis.“ 4 Judita jam atsakė: „Kaip tu, mano viešpatie, gyvas, tavo tarnaitei nepritrūks atsargų, kurias atsinešiau, prieš Viešpačiui įvykdant mano ranka, ką jis yra nusprendęs.“

5 Holoferno tarnai nuvedė ją į palapinę, kur ji miegojo iki vidurnakčio. Atsikėlusi šiek tiek prieš ryto sargybą, 6 ji nusiuntė Holofernui tokį žodį: „Teįsako mano viešpats, kad būtų leista tavo tarnaitei išeiti ir pasimelsti.“ 7 Holofernas įsakė savo sargybiniams jai netrukdyti. Taip stovykloje ji išbuvo tris dienas. Kas naktį eidavo į Betulijos slėnį ir maudydavosi šaltinyje prie užkardos. 8 Nusimaudžiusi melsdavosi Viešpačiui, Izraelio Dievui, kad vestų jos žingsnius savo tautos vaikų garbei. 9 Paskui sugrįždavo švari į palapinę ir čia išbūdavo, kol vakarop būdavo atnešamas jos maistas.

10 Ketvirtą dieną Holofernas surengė puotą tik savo palydos tarnams. Kitų pareigūnų jis nė vieno nepakvietė. 11 Eunuchui Bagojui, tvarkančiam jo asmeninius reikalus, jis tarė: „Nuėjęs įkalbėk tą hebraję moterį, esančią tavo globoje, ateiti pas mus pavalgyti ir išgerti. 12 Tikėk manimi, mums būtų gėda, jeigu praleistume tokią moterį, su ja nesuėję. Jeigu jos nesuvedžiosime, ji juoksis iš mūsų.“

13 Bagojas paliko Holoferną ir, nuėjęs pas ją, tarė: „Tenesidrovi gražuolė ateiti pas mano viešpatį, būti pagerbta jo akivaizdoje, išgerti su mumis vyno ir elgtis šiandien kaip viena iš asirų moterų, gyvenančių Nebukadnecaro rūmuose.“ ­ 14 „Kas aš per viena, ­ atsakė Judita, ­ kad drįsčiau priešintis savo viešpačiui? Darysiu tuojau pat visa, kas tik jo akyse malonu. Tai bus džiaugsmo man iki pat mano mirties dienos.“

15 Ji skubiai apsivilko savo drabužiais ir išsipuošė visais papuošalais. Jos tarnaitė, nuėjusi pirma jos, patiesė ant žemės priešais Holoferną avių kailius, kuriuos ji buvo gavusi iš Bagojo savo kasdieniam naudojimui valgant ant jų atsirėmus sėdėti.

16 Judita įėjo ir atsilošė ant jų. Žiūrint į ją, Holofernui pamišo širdis. Jis degė geismu, nes sueiti su ja buvo laukęs progos nuo tos dienos, kai pamatė ją pirmą sykį. 17 „Išgerk! Linksminkis su mumis!“ ­ tarė jai Holofernas. 18 „Iš tikrųjų išgersiu, mano viešpatie, ­ atsakė Judita, ­ nes šiandien maloniausia viso mano gyvenimo diena.“ 19 Paėmusi valgius, kuriuos jos tarnaitė buvo jai paruošusi, ji valgė ir gėrė jo akivaizdoje. 20 Holofernas buvo taip jos sužavėtas, kad išgėrė tiek daug vyno, kiek niekados savo gyvenime nebuvo per vieną dieną išgėręs.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Juditos knygaSkyrius: 12