BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 22 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Išminties knygaSkyrius: 17

 Išminties knyga
  
 Tamsa ir ugnies stulpas
  
Išm 17

1 Dideli ir neperprantami tavo nuosprendžiai,

todėl neimlios sielos ir pasiklydo.

2 Nedori žmonės manė

galėsią pavergti šventąją tautą,

patys būdami tamsos supančioti

bei ilgos nakties įkalinti,

ir tūnojo užsidarę savo pastogėje,

amžinosios Apvaizdos nuvyti.

3 Manydami, kad jų slaptos nuodėmės uždengtos

tamsia užmaršties danga,

jie buvo išsklaidyti, siaubo apimti

ir šmėklų apstulbinti.

4 Net slapti namų užkaboriai,

į kuriuos jie buvo subėgę,

negalėjo apginti nuo baimės,

nes visur griaudė baisus triukšmas

ir rodėsi tylūs niūrių veidų vaiduokliai.

5 Galingiausia ugnis neįstengė apšviesti

nei ryškus žvaigždžių spindesys

nepajėgė nutvieksti tos klaikios nakties.

6 Vienintelė šviesa jiems buvo didžiulės

savaiminės liepsnos, baisios pažiūrėti.

Reginiui išnykus, jiems, klaiko apimtiems,

matyti daiktai atrodė dar baisesni.

7 Būrimo apgaulės pasirodė neveiksmingos,

ir iš jų pagyrūniškos išminties buvo pasityčiota.

8 Tie, kurie žadėjo

iš sergančios sielos išvaryti baimę ir sąmyšį,

patys sirgo juokingu išgąsčiu.

9 Jokia baisenybė jų negąsdino,

tačiau, išgąsdinti sėlinančių žvėrių

ir šnypščiančių roplių,

jie mirė drebėdami iš baimės,

nenorėdami nė pažvelgti į orą,

kurio niekur išvengti neįmanoma.

10 Nedorumas būna bailus,

savo paties liudijimo pasmerktas,

ir dėl iškankintos sąžinės

visada padidina nelaimes.

11 Juk baimė iš tikrųjų yra ne kas kita,

kaip atsisakymas priimti proto teikiamą pagalbą,

12 o vidinio tuštumo užgožta viltis linkusi

užsimerkti prieš tai, kas kelia kančią.

13 Bet tą naktį, iš tikrųjų bejėgę

ir užklupusią iš bejėgio mirusiųjų pasaulio gelmių,

visi jie miegojo tuo pačiu miegu,

14 kartais varginami baisių šmėklų,

o kartais sukaustyti sielos alpėjimo,

nes juos užklupo ūmi ir nelaukta baimė.

15 Kas tik ten bebuvo,

įpuolė į tą kalėjimą be grotų ir buvo įkalintas.

16 Ir artojas, ir piemuo,

ir dykumoje triūsiantis darbininkas ­

visi buvo užklupti ir laukė neišvengiamo likimo,

17 nes juos visus siejo viena tamsos grandinė.

Ar tai buvo švilpiantis vėjas,

ar skambi paukščių giesmė tankiose šakose,

ar smarkiai tekančio vandens kriokimas,

ar uolų griūties baisus bildesys,

18 ar nematomos šokinėjančių gyvulių lenktynės,

ar plėšriųjų žvėrių riaumojimas,

ar aidas, grįžtantis kalnų dauboje, ­

visa tai juos kaustė baime,

19 nes visas pasaulis švytėjo dienos šviesa

ir darbavosi nekliudomas,

20 tik anie žmonės buvo užkloti tamsios nakties,

atvaizdo tamsybės, kuri turėjo juos užklupti.

Bet dar tamsesni negu tamsybė

jie buvo patys sau.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 17