BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 04 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Laiškas FilemonuiSkyrius: 1

 Laiškas Filemonui
  
Fm 1

1 Paulius, Kristaus Jėzaus kalinys, ir brolis Timotiejus mūsų mylimajam bendradarbiui Filemonui, 2 seseriai Apfijai, mūsų bendražygiui Archipui ir visai tavo namuose susirenkančiai bendruomenei: 3 malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties!

4 Aš visuomet dėkoju savo Dievui, prisimindamas tave savo maldose, 5 nes girdžiu apie tavo tikėjimą ir meilę Viešpačiui Jėzui ir visiems šventiesiems. 6 Meldžiu, kad tavoji tikėjimo bendrystė būtų veiksminga ir išaugtų į pažinimą visokio gėrio mumyse, nukreipto į Kristų. 7 Aš turėjau daug džiaugsmo ir paguodos iš tavo meilės, nes tu, brolau, atgaivinai šventųjų širdis.

8 Nors ir turėdamas Kristuje drąsos tau liepti, 9 verčiau kreipiuosi meilės vardu toks, koks esu: aš, Paulius, senas žmogus, o šiuo metu ir Kristaus Jėzaus kalinys, 10 prašau tave už savo vaiką, kurio tėvu tapau, būdamas surakintas, už Onesimą. 11 Seniau jis buvo tau nenaudingas, o dabar ir tau, ir man naudingas[i1]. 12 Siunčiu tau jį kaip savo širdį. 13 Aš norėjau jį pasilaikyti, kad jis vietoj tavęs man patarnautų, kol esu kalinamas dėl Evangelijos, 14 tačiau be tavo sutikimo nenorėjau nieko daryti, kad tavo geras darbas būtų atliktas laisva valia, o ne tartum iš prievartos.

15 Galbūt jis tam ir buvo laikinai atskirtas nuo tavęs, kad galėtum jį turėti amžinai 16 jau ne kaip vergą, o daugiau ­ kaip mylimą brolį. Jis ypač brolis man, o juo labiau tau, ir kaip žmogus, ir kaip Viešpaties tikintysis. 17 Tad jeigu laikai mane bičiuliu, priimk jį kaip mane. 18 O jeigu jis yra tau padaręs skriaudą ar turi skolos, įrašyk tai į mano sąskaitą! 19 Aš, Paulius, rašau savo ranka: aš apmokėsiu, ­ kad nesakyčiau, jog ir pats save esi man skolingas. 20 Taip, brolau, aš norėčiau pasinaudoti tavimi Viešpatyje; atgaivink mano širdį Kristuje!

21 Rašau tau, pasitikėdamas tavo klusnumu ir žinodamas, jog padarysi daugiau, negu prašau. 22 Tad kartu paruošk man viešnagę, nes turiu vilties, jog jūsų maldų dėka būsiu jums maloningai sugrąžintas.

23 Tave sveikina Epafras, mano kalėjimo bičiulis Kristuje Jėzuje, 24 mano bendradarbiai Morkus, Aristarchas, Demas, Lukas.

25 Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė teesie su jūsų dvasia!

  
Išnašos:
1Fm 1,11: Vardas Onesimas reiškia „naudingasis“.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas FilemonuiSkyrius: 1