BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Zacharijo knygaSkyrius: 12

 Zacharijo knyga
  
 Jeruzalės išgelbėjimas
  
Zch 12

1 Ištarmė. VIEŠPATIES žodis Izraeliui. Tai žodis VIEŠPATIES, kuris išskleidė dangus, padėjo pamatus žemei ir sukūrė žmogaus dvasią: 2 „Štai padarysiu Jeruzalę svaigulio taure visoms aplinkinėms tautoms apstulbinti. Ji bus tokia pat ir Judui, Jeruzalės apgultam. 3 Tą dieną padarysiu iš Jeruzalės sunkų akmenį visoms tautoms; visos, norinčios ją pakelti, sunkiai susižalos. Bet susirinks prieš ją visos žemės tautos. 4 Tą dieną, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­ ištiksiu visus žirgus siaubu, o raiteliai eis iš proto. O nuo Judo namų nenuleisiu akių, apakinęs visų tautų žirgus. 5 Tuomet Judo didžiūnai sau tars: ‘Jeruzalės gyventojai semiasi stiprybės iš Galybių VIEŠPATIES, savo Dievo!’

6 Tą dieną padarysiu Judo didžiūnus lyg žarijų indą malkų krūvoje, lyg liepsnojantį deglą javų gubose. Jie prarys iš dešinės ir iš kairės visas aplinkines tautas, o Jeruzalė bus pilna žmonių ir toliau pasiliks savo vietoje ­ Jeruzalėje.

7 VIEŠPATS pirmiau išgelbės Judo palapines, kad Dovydo namų garbė ir Jeruzalės gyventojų garbė nebūtų išaukštinta labiau negu Judo. 8 Tą dieną VIEŠPATS taip apsaugos Jeruzalės gyventojus, kad silpniausias iš jų bus kaip Dovydas, o Dovydo namai ­ lyg Dievas, lyg VIEŠPATIES angelas jų priekyje. 9 Atėjus tai dienai, norėsiu sunaikinti tautas, atžygiavusias pulti Jeruzalės.

10 Ant Dovydo namų ir Jeruzalės taip išliesiu malonės ir maldavimo dvasią, kad, žvelgdami į tą, kurį pervėrė, jie raudos, kaip raudama vienturčio vaiko, ir sielvartaus, kaip sielvartaujama pirmagimio sūnaus. 11 Tą dieną Jeruzalės rauda bus didesnė už Hadad Rimono raudą Megido lygumoje. 12 Ir kraštas raudos, kiekviena kiltis atskirai: Dovydo namų kiltis skyrium ir jų žmonos atskirai; Natano namų kiltis skyrium ir jų žmonos atskirai; 13 Levio namų kiltis skyrium ir jų žmonos atskirai; šimių kiltis skyrium ir jų žmonos atskirai; 14 ir visos kitos kiltys, kiekviena skyrium ir jų žmonos atskirai.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Zacharijo knygaSkyrius: 12

Zacharijo knygaSkyrius: 13

 Zacharijo knyga
  
 Netikrųjų pranašų išvarymas
  
Zch 13

1 Tą dieną Dovydo namams ir visiems Jeruzalės gyventojams bus atviras šaltinis nuodėmei ir nešvarumui nuvalyti.

2 „Tą dieną, ­ tai Galybių VIEŠPATIES žodis, ­ taip išdildysiu iš krašto stabų vardus, kad jie nebebus daugiau nė minimi, ir išvarysiu iš krašto pranašus bei nešvarumo dvasią. 3 O jei kas nors vėl imtų pranašauti, jo tėvas ir motina, jo gimdytojai, tars jam: ‘Tu neliksi gyvas, nes kalbi melą VIEŠPATIES vardu!’ Tėvas ir motina, jo gimdytojai, pe´rvers jį, kai jis pranašaus. 4 Tą dieną pranašai visi iki vieno gėdysis savo turėtų regėjimų, kai pranašavo, ir nevilkės ašutinės pranašo skraistės, norėdami apgauti; 5 kiekvienas jų sakys: ‘Aš ne pranašas, aš žmogus žemdirbys, nes paveldėjau žemę dar savo jaunystėje.’ 6 O jei kas jį paklaus: ‘Iš kur gi tos žaizdos ant tavo krūtinės?’ ­ jis atsakys: ‘Gavau jas per muštynes bičiulių namuose.’“

Kalavijo giesmė

7 „Pabusk, kalavijau, prieš mano piemenį,

prieš žmogų, kuris man artimas, ­

tai Galybių VIEŠPATIES žodis. ­

Užmušk piemenį, kad būtų išblaškytos avys,

ir aš pakelsiu ranką prieš mažutėlius.

8 Visame krašte, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

du trečdaliai bus sunaikinti ir žus,

o vienas trečdalis liks.

9 Tą trečdalį vesiu per ugnį,

apvalysiu juos, kaip apvalomas sidabras,

išmėginsiu juos, kaip išmėginamas auksas.

Jie šauksis mano vardo,

ir aš juos išklausysiu.

Sakysiu: ‘Jie ­ mano tauta’, ­

o jie sakys: ‘VIEŠPATS yra mūsų Dievas.’“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Zacharijo knygaSkyrius: 13