BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Skaičių knygaSkyrius: 25

 Skaičių knyga
  
 Izraelis prie Peoro
  
Sk 25

Antras surašymas

19 Po maro.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 25

Skaičių knygaSkyrius: 26

 Skaičių knyga
  
Sk 26

1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir kunigo Aarono sūnui Eleazarui: 2 „Surašykite visą izraelitų bendriją nuo dvidešimt metų ir vyresnius pagal jų protėvių namus, visus tinkamus karinei tarnybai Izraelyje.“ 3 Mozė ir kunigas Eleazaras taip paaiškino jiems Moabo lygumose prie Jordano, priešais Jerichą, tardami: 4 „[surašysime žmones] nuo dvidešimt metų ir vyresnius“, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

Štai izraelitai, išėję iš Egipto žemės:

5 Izraelio pirmagimis Rubenas. Rubeno palikuonys: iš Henocho ­ henochų kiltis, iš Paluvo ­ paluvų kiltis, 6 iš Hecrono ­ hecronų kiltis, iš Karmio ­ karmių kiltis. 7 Tokios tat yra rubenų kiltys. Įtrauktųjų į sąrašą buvo keturiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt. 8 Paluvo palikuonis ­ Eliabas. 9 Eliabo palikuonys: Nemuelis, Datanas ir Abiramas. Tai tie patys sueigoje išrinkti Datanas ir Abiramas, kurie sukilo prieš Mozę ir Aaroną kartu su Korachu, maištaudami prieš VIEŠPATĮ. 10 Tada žemė, pravėrusi savo burną, prarijo juos drauge su Korachu, kai toji draugė žuvo, ir ugnis sunaikino du šimtus penkiasdešimt vyrų. Jie buvo įspėjimo ženklas. 11 Tačiau Koracho palikuonys neišmirė.

12 Simeono palikuonys pagal jų kiltis: iš Nemuelio ­ nemuelitų kiltis, iš Jamino ­ jaminų kiltis, iš Jachino ­ jachinų kiltis, 13 iš Zeracho ­ zerachų kiltis, iš Sauliaus ­ saulių kiltis. 14 Tokios tat yra simeonų kiltys, iš viso dvidešimt du tūkstančiai du šimtai.

15 Gado palikuonys pagal jų kiltis: iš Cefono ­ cefonų kiltis, iš Hagio ­ hagių kiltis, iš Šūnio ­ šūnių kiltis, 16 iš Oznio ­ oznių kiltis, iš Erio ­ erių kiltis, 17 iš Arodo ­ arodų kiltis, iš Arelio ­ arelitų kiltis. 18 Tokios tat yra Gado kiltys. Įtrauktųjų į sąrašą buvo keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.

19 Judo sūnūs: Eras ir Onanas; Eras ir Onanas numirė Kanaano krašte. 20 Judo palikuonys pagal jų kiltis: iš Šelos ­ šelų kiltis, iš Pere-co ­ perecų kiltis, iš Zeracho ­ zerachų kiltis. 21 Pereco palikuonys: iš Hecrono ­ hecronų kiltis, iš Hamu-lo ­ hamulų kiltis. 22 Tokios tat yra Judo kiltys. Įtrauktųjų į sąrašą buvo septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.

23 Isacharo palikuonys pagal jų kiltis: iš Tolos ­ tolų kiltis, iš Pūvos ­ pūvų kiltis, 24 iš Jašubo ­ jašubų kiltis, iš Šimrono ­ šimronų kiltis. 25 Tokios tat yra Isacharo kiltys. Įtrauktųjų į sąrašą buvo šešiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai.

26 Zabulono palikuonys pagal jų kiltis: iš Seredo ­ seredų kiltis, iš Elono ­ elonų kiltis, iš Jachleelio ­ jachleelitų kiltis. 27 Tokios tat yra zabulonų kiltys. Įtrauktųjų į sąrašą buvo šešiasdešimt tūkstančių penki šimtai.

28 Juozapo palikuonys pagal jų kiltis: Manasas ir Efraimas. 29 Manaso palikuonys: iš Machyro ­ machyrų kiltis. Machyras buvo Gileado tėvas, o iš Gileado kilo gileadiečių kiltys. 30 Gileado palikuonys: iš Jezero ­ jezerų kiltis, iš Heleko ­ helekų kiltis, 31 iš Asrielio ­ asrielitų kiltis, iš Šechemo ­ šechemų kiltis, 32 iš Šemidos ­ šemidų kiltis, iš Hefero ­ heferų kiltis. 33 Hefero sūnus Celofhadas sūnų neturėjo, tik dukteris. Dukterų vardai: Machla, Noja, Hogla, Milka ir Tirca. 34 Tokios tat yra Manaso kiltys. Įtrauktųjų į sąrašą buvo penkiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai.

35 Štai Efraimo palikuonys pagal jų kiltis: iš Šutelacho ­ šutelachų kiltis, iš Bechero ­ becherų kiltis, iš Tahano ­ tahanų kiltis. 36 Šutelacho palikuonys: iš Erano ­ eranų kiltis. 37 Tokios tat yra Efraimo kiltys. Įtrauktųjų į sąrašą buvo trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai. Tokie tat yra Juozapo palikuonys pagal jų kiltis.

38 Benjamino palikuonys pagal jų kiltis: iš Belos ­ belų kiltis, iš Ašbelio ­ ašbelitų kiltis, iš Ahiramo ­ ahiramų kiltis, 39 iš Šefufamo ­ šefufamų kiltis, iš Hufamo ­ hufamų kiltis. 40 Belos sūnūs: Ardas ir Naamanas. Iš Ardo ­ ardų kiltis, iš Naamano ­ naamanų kiltis. 41 Tokie tat yra Benjamino palikuonys pagal jų kiltis. Įtrauktųjų į sąrašą buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai.

42 Štai Dano palikuonys pagal jų kiltis: iš Šuhamo ­ šuhamų kiltis. Tokie tat yra Dano palikuonys pagal jų kiltis. 43 Iš visų Šuhamo kilčių įtrauktųjų į sąrašą buvo šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.

44 Ašero palikuonys pagal jų kiltis: iš Imnos ­ imnų kiltis, iš Išvio ­ išvių kiltis, iš Berijos ­ berijų kiltis. 45 Berijos palikuonys: iš Hebero ­ heberų kiltis, iš Malkielio ­ malkielitų kiltis. 46 Ašero dukters vardas buvo Seracha. 47 Tokios tat yra Ašero kiltys. Įtrauktųjų į sąrašą buvo penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.

48 Naftalio palikuonys pagal jų kiltis: iš Jachceelio ­ jachceelitų kiltis, iš Gūnio ­ gūnių kiltis, 49 iš Jecero ­ jecerų kiltis, iš Šilemo ­ šilemų kiltis. 50 Tokios tat yra Naftalio kiltys, kiltis po kilties. Įtrauktųjų į sąrašą buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai.

51 Įtrauktųjų į sąrašą izraelitų buvo šeši šimtai ir vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 26