BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 40

 Psalmynas
  
Ps 40

12 VIEŠPATIE, neatsakyk man savo gailestingumo;

tavo meilė ir tavo tiesa visada mane tesaugo!

13 Mane supa nesuskaičiuojami vargai,

apniko nuodėmės, nebematau;

jų daugiau negu plaukų man ant galvos, ir aš netekau drąsos.

14 VIEŠPATIE, teikis mane gelbėti!

VIEŠPATIE, skubėk man padėti!

15 Tebūna nugalėti ir apstulbinti visi,

kurie tyko man gyvastį atimti.

Tepasitraukia ir tebūna sugėdinti,

kurie džiaugiasi mano nelaime.

16 Tebūna savo pralaimėjimo išgąsdinti,

kurie sako: „Še tau! Še tau!“

17 Tedžiūgauja ir tesilinksmina tavyje visi,

kurie tavęs ieško,

ir tavo išganymą branginantys nuolat tekartoja:

„Koks didis VIEŠPATS!“

18 Esu vargšas ir beturtis,

tačiau Viešpats manęs nepamiršo.

Tu mano pagalba ir išgelbėjimas;

nedelsk, mano Dieve!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 40