BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 18

 Psalmynas
  
Ps 18

17 Jis ištiesė ranką iš aukštybių

ir paėmė mane;

jis ištraukė mane iš galingų vandenų.

18 Jis išgelbėjo mane nuo stipraus priešo,

nuo tų, kurie manęs nekentė,

nes buvo stipresni už mane.

19 Negando dieną jie mane užpuolė,

bet VIEŠPATS buvo mano ramstis.

20 Jis išvedė mane iš pavojaus,

išgelbėjo mane, nes yra mane pamėgęs.

21 VIEŠPATS atlygino man pagal mano teisumą,

atmokėjo man pagal mano rankų švarumą,

22 nes laikiausi VIEŠPATIES kelio

ir nedoru darbu nuo savo Dievo neatsitraukiau,

23 nes visi jo įsakai man buvo prieš akis,

ir nuo jo įstatų aš neatsimečiau.

24 Buvau doras,

saugojausi kaltės.

25 Užtat VIEŠPATS ir atmokėjo man pagal mano teisumą,

pagal mano rankų švarumą jo akyse.

26 Su ištikimu tu elgiesi ištikimai,

su doru žmogumi ­ dorai.

27 Su nuoširdžiu tu elgiesi nuoširdžiai,

bet su sukčiumi ­ gudriai.

28 Juk tu išgelbsti nuolankiuosius,

o išdidžiuosius pažemini.

29 Juk mano žibintą, VIEŠPATIE, tu uždegei.

VIEŠPATS, mano Dievas, apšviečia mano tamsybes.

30 Juk per tave galiu paimti užkardą,

su savo Dievu galiu peršokti mūrą.

31 Šio Dievo kelias tobulas,

VIEŠPATIES žodis išgrynintas ugnimi.

Jis skydas visiems, ieškantiems pas jį pastogės.

32 Juk kas yra Dievas, jei ne VIEŠPATS?

Kas yra Uola, jei ne mūsų Dievas,

33 tas Dievas, kuris apjuosė mane jėga

ir padarė saugų mano kelią?

34 Jis davė man kaip stirnos kojas

ir nuvedė į saugias aukštumas.

35 Jis taip lavina mano rankas kovai,

kad mano raumenys gali įtempti stipriausią lanką.

36 Tu davei man savo apsaugos skydą,

tavo dešinė man padėjo,

tavo pagalba padarė mane didį.

37 Tu leidai man išlikti laisvam,

ir mano kojos nepaslydo.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 18