BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 05 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 119

 Psalmynas
  
Ps 119

49ז Atmink savo pažadą man, savo tarnui,

kuriuo davei man vilties.

50 Net kančioje esu paguostas,

nes tavo pažadas mane gaivina.

51 Nors įžūlieji visados iš manęs šaiposi,

nuo tavo Įstatymo nenusigręžiu.

52 Kai prisimenu senuosius tavo sprendimus,

VIEŠPATIE, pasiguodžiu jais.

53 Kai matau nedorėlius, nepaisančius tavo Įstatymo,

mane apima pyktis.

54 Tavo įstatai ­ mano giesmės šerdis,

kur tik apsigyvenu.

55 Naktį atsimenu, VIEŠPATIE, tavo vardą

ir paklūstu tavo Įstatymui.

56 Tai mano laimė,

nes laikiausi tavo įsakų.

57ח VIEŠPATS mano dalis;

aš pasiryžau laikytis tavo žodžių.

58 Maldauju tave iš visos širdies,

būk man gailestingas, kaip esi pažadėjęs!

59 Kai pergalvoju tavo kelius,

kreipiu savo kojas į tavo įsakus.

60 Skubu nedelsdamas

laikytis tavo įsakymų.

61 Nors nedorėlių virvės mane apipynė,

tavo Įstatymo nemetu.

62 Vidurnaktį keliuosi tavęs šlovinti

dėl tavo teisių sprendimų.

63 Esu pagarbiai tavęs bijančiųjų bičiulis,

visų tų, kurie laikosi tavo įsakų.

64 Tavo gerumo, VIEŠPATIE, kupina žemė;

mokyk mane savo įstatų.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 119