BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 118

 Psalmynas
  
Ps 118

1 Dėkokite VIEŠPAČIUI,

nes jis geras

ir jo ištikimoji meilė amžina!

2 Tesako Izraelis:

„Jo ištikimoji meilė amžina.“

3 Tesako Aarono namai:

„Jo ištikimoji meilė amžina.“

4 Tesako visi, kurie pagarbiai bijo VIEŠPATIES:

„Jo ištikimoji meilė amžina.“

5 Didelėje bėdoje šaukiausi VIEŠPATIES,

ir VIEŠPATS išklausė ir išlaisvino mane.

6 Su manimi VIEŠPATS, ir aš nebijau;

ką gali žmonės man padaryti?

7 Su manimi VIEŠPATS, ir jis man padės;

aš matysiu nugalėtus savo priešus.

8 Geriau ieškoti pagalbos pas VIEŠPATĮ,

negu pasitikėti žmonėmis.

9 Geriau ieškoti užuovėjos pas VIEŠPATĮ,

negu pasitikėti didžiūnais.

10 Visos tautos apgulė mane,

bet VIEŠPATIES vardu nuo jų apsigyniau!

11 Jos apgulė mane, apsupdamos iš visų pusių,

bet VIEŠPATIES vardu nuo jų apsigyniau!

12 Jos apspito mane lyg bitės,

suliepsnojo lyg ugnis erškėtyne,

bet VIEŠPATIES vardu nuo jų apsigyniau.

13 Buvau nuožmiai puolamas ir beveik nugalėtas,

bet VIEŠPATS man padėjo.

14 Mano jėga ir drąsa yra VIEŠPATS;

jis mane išgelbėjo.

15 Teisiųjų palapinės aidi džiugia pergalės giesme:

„VIEŠPATIES dešinė davė mums pergalę!

16 Išaukštinta VIEŠPATIES dešinė!

VIEŠPATIES dešinė davė mums pergalę!“

17 Nemirsiu, bet gyvensiu

ir skelbsiu VIEŠPATIES darbus.

18 Nors VIEŠPATS iš tikrųjų mane plakė,

bet mirčiai manęs neatidavė.

19 Atverkite man teisumo vartus,

kad, pro juos įėjęs, padėkočiau VIEŠPAČIUI.

20 Štai vartai pas VIEŠPATĮ;

teisieji pro juos įeis.

21 Dėkoju tau, kad mane išklausei

ir tapai mano išgelbėjimu.

22 Akmuo, kurį statytojai atmetė,

tapo kertiniu akmeniu.

23 Tai VIEŠPATIES padaryta;

koks nuostabus reginys!

24 Ši diena VIEŠPATIES duota,

tad linksminkimės ir džiūgaukime.

25 O VIEŠPATIE, prašome tave, gelbėk mus!

O VIEŠPATIE, prašome tave, suteik mums palaimą!

26 Kas įeina, tebūna palaimintas VIEŠPATIES vardu!

Laiminame jus iš VIEŠPATIES Namų.

27 VIEŠPATS yra Dievas,

jis mūsų šviesa.

Su šakomis rankose pradėkite iškilmę,

žygiuodami eitynėse aplink aukurą.

28 Tu mano Dievas, aš tau dėkosiu;

tu mano Dievas, aš tave aukštinsiu.

29 Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras,

ir jo ištikimoji meilė amžina.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 118